Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daň z nemovitostí u novostaveb obytných domů

Od konce roku 2003 bydlím v bytě realizovaném v nové nástavbě na panelovém domě v Praze. Doslechl jsem se, že novostavby bývají osvobozeny od placení daně z nemovitostí na 15 let od roku kolaudace (v mém případě r.2003). Je možno uplatnit nárok na osvobození a musím i přesto podávat daňové přiznání?

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), jsou na dobu patnácti let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí, osvobozeny od daně ze staveb novostavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v novostavbách obytných domů, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých. Nárok na toto osvobození je nutno uplatnit v daňovém přiznání.

Novostavbou obytného domu se pro účely zákona rozumí stavba zcela nově postavená (nejedná se o přestavbu, přístavbu nebo nástavbu stávající stavby), která je stavebně dokončena, t.j. připravena ke kolaudaci. Nárok na osvobození je možno uplatnit pouze po kolaudaci takovéto stavby.

Z Vašeho dotazu je zřejmé, že k provedení nové nástavby došlo na stávajícím panelovém domě, čímž sice vznikly zcela nové bytové jednotky, avšak nikoli v novostavbě obytného domu. Základní podmínka předmětného ustanovení zákona proto není splněna a nárok na osvobození od daně z nemovitostí není možno uplatnit.

 

Aplikační služby