Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daň z nemovitostí u bytů v osobním vlastnictví

V roce 2004 jsem koupil do osobního vlastnictví byt v Praze včetně spoluvlastnického podílu na pozemku na němž je byt postaven. Chtěl bych se zeptat, kdo podává daňové přiznání a platí daň z pozemku? Družstvo vlastníků, nebo jednotliví majitelé bytů? Jsou byty osvobozeny od daně ze staveb?
Odpověď - k bodu 1

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") jsou předmětem daně ze staveb mimo jiné též byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, a podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona je vlastník bytu poplatníkem daně.

Pro Vás, nikoliv pro družstvo vlastníků, z toho vyplývá povinnost do 31.1.2005 podat daňové přiznání místně příslušnému správci daně (finanční úřad, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází). Základní sazba daně podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) zákona činí 1 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy, která se násobí příslušným koeficientem podle odstavce 3 písm. a) téhož ustanovení.

Odpověď - k bodu 2

Ustanovení § 9 odst. 1 písm. j) zákona, podle kterého byly do zdaňovacího období roku 2002 včetně osvobozeny od daně ze staveb byty převedené do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví státu, obcí a družstev podle zvláštního právního předpisu, pokud nedošlo k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na osoby blízké, se již Vašeho případu netýká.

Jestliže se však jedná o byty ve vlastnictví fyzických osob v novostavbách obytných domů, sloužící k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých, jsou osvobozeny na dobu patnácti let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí, dle ustanovení § 9 odst. 1

Aplikační služby