Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Komunikace s orgány Finanční správy datovou schránkou

3. 5. 2017

S orgány Finanční správy ČR je možno komunikovat i prostřednictvím datové schránky Komunikace se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (DŘ).

Podání specifikovaná v § 72 odst. 1 DŘ, tj. přihláška k registraci, řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení lze učinit i datovou schránkou. Ministerstvo financí stanovilo v Pokynu GFŘ-D-24 pro tato podání datovou schránkou jednotný formát a strukturu datové zprávy. Popisy formátů a struktur .XML souborů a odpovídajících .XSD schémat pro tato podání jsou definována a zveřejněna na Daňovém portálu v sekci „Dokumentace“ .

Pro vytvoření požadovaného .XML souboru, ve stanoveném formátu a struktuře, lze využít elektronické formuláře aplikace EPO, které naleznete na Daňovém portálu: www.daneelektronicky.cz. Funkčnost elektronických formulářů v aplikaci EPO je vybavena funkcí „Uložení k odeslání do Datové schránky. Před uložením souboru pro odeslání datovou schránkou se provedou kontroly na úplnost a formální správnost údajů, pokud nebude nalezena kritická chyba, bude soubor uložen do Vámi zvoleného úložiště, odkud ho lze následně odeslat prostřednictvím datové schránky.

Pokud v aplikaci EPO nenaleznete pro své podání samostatný elektronický formulář, použijte pro vytvoření .XML souboru formulář „Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR“.V tomto případě je třeba vyplnit i položky „Podání k dani“ a „Typ písemnosti (věc)“.Předmětné podání vložte jako E-přílohy a zvolte „Uložení k odeslání do Datové schránky“. Případně je možné formulář „Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR“ odeslat přímo z aplikace, pomocí volby Odeslání písemnosti.

Pro ostatní podání jsou přípustné formáty datové zprávy odesílané do datové schránky podle přílohy č. 3 k prováděcí vyhlášce č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, umožňuje-li to povaha úkonu (§ 18 odst. 1 zákona č. 300/2008).