Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dotazy a odpovědi

5. 2. 2021

1.
Co je rozhodujícím okamžikem, kdy nebude možné uplatňovat při výplatě ve prospěch daňového rezidenta z Velké Británie osvobození u příjmů z titulu podílu na zisku, licenčních poplatků a úroků dle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP, zj) a zk) ZDP?

Obecně by měl být rozhodujícím okamžikem okamžik, kdy vzniká povinnost provést srážku daně dle § 38d ZDP (pomocně zápis z KV KDP, příspěvek 363/04.04.12 ze dne 4. 4. 2012). To se bude týkat především výplaty licenčních poplatků.
V případě výplaty podílu na zisku by mělo být za rozhodující okamžik považováno datum rozhodnutí valné hromady dceřiné společnosti o výplatě podílu na zisku (viz pokyn D–22 k § 19 odst. 1 písm. ze) až zi)).
Pokud rozhodující okamžik nastane do 31. 12. 2020, bude ještě osvobození uplatněno. Pokud nastane od 1. 1. 2021, osvobození již uplatněno nebude. Tzn. pokud valná hromada tuzemské dceřiné společnosti rozhodla o výplatě podílů na zisku do konce roku 2020, lze osvobození dle ust. § 19 odst. 1 písm. ze) Zákona uplatnit.