Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Datové schránky

Datové schránky od 1. 1. 2013


 • Aplikace Elektronického podání

  Aplikace Elektronická podání pro finanční správu umožňuje uložení vyplněného daňového podání do XML souboru, určeném pro odeslání pomocí Datové schránky.
  Jednoznačnou výhodou ukládání XML souboru pomocí aplikace EPO je provedení automatické kontroly podání, před uložením XML souboru.

  Po kliknutí na možnost „Uložení k odeslání do Datové schránky“ (ve formuláři EPO) je automaticky zobrazeno ID Datové schránky příslušného FÚ/ÚZP, který je vyplněn ve formuláři podání v položce „Finančnímu úřadu pro“ / „Územní pracoviště v, ve, pro“.
  Podání odesílané prostřednictvím Datové schránky není nutné opatřovat uznávaným elektronickým podpisem. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více oprávněných osob

  Další informace:
  "Podání pro Finanční úřad, pomocí Datové schránky"
  (formát souboru: PDF, velikost souboru: 162 kB)


 • Pokyn GFŘ D-24

  Pokyn GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy.

  (zrušen Pokynem č. GFŘ-D-48 s účinností od 1. 1. 2021)

 • Pokyn D - 349

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-6

  kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

   

 • Seznam ID kódů orgánů finanční správy ČR

  aktualizace: 13. 10. 2017

  Seznam ID datových schránek Generálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství, finančních úřadů a územních pracovišť.


Aplikační služby