Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nepřehlédněte

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ

Bonusové období bylo prodlouženo k 8. 6. 2020 novelou zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Žádost můžete podat prostřednictvím aplikace nebo také pomocí interaktivního PDF. Základní informace k možnosti získání kompenzačního bonusu včetně dotazů a odpovědí naleznete na stránce Kompenzace pro OSVČ.

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou. Od pondělí 16. 3. 2020 jsou ...

Vyzkoušejte nového průvodce daňovým přiznáním

Pokud podáváte daň z příjmu fyzických osob na zjednodušeném formuláři (máte příjmy ze závislé činnosti pouze ze zdrojů na území České republiky), můžete vyzkoušet nového průvodce, který Vám maximálně zjednoduší vyplnění formuláře. Průvodce je určen i pro ty, kteří podávají daňové přiznání poprvé. Samozřejmostí je možnost vyplněné podání uložit v XML formátu a podat přes EPO.

Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

Zvláštní režim evidence tržeb mohou využít poplatníci, kteří disponují povolením správce daně pro evidování tržeb v tomto režimu. Toto povolení poplatník získá při splnění zákonných podmínek na základě žádosti, která se podává věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu. Finanční správa vydala nezávazný vzor žádosti a vzorové příklady jejího vyplnění, které naleznete na webu etrzby.cz v sekci Dokumenty /Metodika k evidenci tržeb.

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb

Blíží se konec platnosti tříleté lhůty pokladních certifikátů generovaných počátkem roku 2017. Pokud budou datové zprávy o evidovaných tržbách podepsány expirovaným certifikátem, nebudou ze strany Finanční správy vůbec přijaty do systému evidence tržeb. Proto je nutné zajistit včasnou výměnu pokladního certifikátu v pokladním zařízení za nový a platný.

Novinky

Vydávaný obsah přes RSS

Tiskové zprávy

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby