Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nepřehlédněte

Příjem žádostí o kompenzační bonus

Finanční správa obecně přijímá žádosti o kompenzační bonus do:

 • 1. června 2021 za druhé bonusové období (1. 3. - 31. 3. 2021),
 • 1. července 2021 za třetí bonusové období (1. 4. - 30. 4. 2021),
 • 2. srpna 2021 za čtvrté bonusové období (1. 5. – 31. 5. 2021).

Obecná lhůta pro podání žádosti za 1. bonusové období (únor 2021) vypršela 3. května 2021.

K vyplnění žádosti lze využít webovou aplikaci. Více informací na stránce www.financnisprava.cz/koronavirus > Nový kompenzační bonus (2021).

Úřední hodiny na finančních úřadech

Úřední hodiny podatelen:
 • pondělí + středa
  8:00 – 17:00
 • úterý + čtvrtek
  8:00 – 15:30
 • pátek
  8:00 – 14:00

Úřední hodiny pokladen:

Pracoviště v režimu 2+2:

 • pondělí + středa
  8:00 – 17:00

 

Informace ke kompenzacím v souvislosti s COVID-19

Finanční správa informuje veřejnost o jednotlivých opatřeních v oblasti daní a jejich dopadech.

Upozornění k tiskopisům 2020

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využijí možnosti podle zákona č. 39/2021 Sb., a uplatní v daňovém přiznání dočasně zvýšenou částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru).

Vzory Potvrzení ze závislé činnosti pro rok 2021

 • (pdf) POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění
 • (pdf) POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů

Novinky

 • Uzavření Územního pracoviště v Mostě

  Z důvodu odstávky vody dne 13. 05. 2021 v době od 08:00 hod. do 17:00 hod. bude po celý tento den zcela uzavřeno Územní pracoviště v Mostě, veřejnost může v případě potřeby navštívit nejbližší územní pracoviště, kterým je Územní pracoviště v Litvínově, U Zámeckého parku 948, Litvínov,...

 • Omezení provozu na Územním pracovišti Praha - západ

  Z důvodu mimořádných opatření přijatých ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy je do konce května 2021 na Územním pracovišti FÚ pro Prahu - západ omezena činnost oddělení vyměřovacího. Chod podatelny, pokladny a ostatních oddělení zůstává neomezen a pro veřejnost zachován ve...

 • Finanční správa posiluje zabezpečení pokladních zařízení pro EET

  Finanční správa ukončuje 1. 6. 2021 podporu zastaralých šifrovacích protokolů TLS, které již nezaručují bezpečnou komunikaci mezi pokladním zařízením používaným k evidenci tržeb. Po ukončení podpory zastaralých šifrovacích protokolů TLS 1.1 a vybraných 1.2 nebude možné jejich prostřednictvím...

 • Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců

  Daňovým balíčkem pro rok 2021, který je součástí zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byla mimo jiné přijata i úprava, která od 1. ledna 2021 umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům jako další formu příspěvku na stravování za...

 • Změna pravidel v uplatňování DPH u elektronického obchodování od 1. 7. 2021

  Od 1. 7. 2021 dochází ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Tyto změny se týkají pravidel pro určení členského státu zdanění a ovlivní zejména prodejce zboží, kteří uskutečňují prodeje zboží do jiných členských států EU koncovým...

 • Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února

  Finanční správa spouští pilotní provoz online finančního úřadu – MOJE daně. Ten je z pohledu bezpečnosti nezbytným předstupněm ke startu pro širokou veřejnost, který je připraven na 28. února 2021. Online finanční úřad nabídne lidem moderní, jednoduché a především online řešení jejich...

 • Upozornění k tiskopisům 2020

  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využijí možnosti podle zákona č. 39/2021 Sb., a uplatní v daňovém přiznání dočasně zvýšenou částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve...

 • Upozornění k tiskopisům 2020

  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.

Vydávaný obsah přes RSS

Tiskové zprávy

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby