Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nepřehlédněte

Úřední hodiny na finančních úřadech od 18. ledna 2021

Finanční správa reflektovala na požadavky veřejnosti úpravou úředních hodin:

 • pondělí 8:00 - 13:00
 • středa 12:00 - 17:00

Kontaktní údaje pracovišť FS naleznete na stránce www.financnisprava.cz/kontakty.

Vzory Potvrzení ze závislé činnosti pro rok 2021

 • (pdf) POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění
 • (pdf) POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů

Příjem žádostí o kompenzační bonus

Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus do:

 • 5. 1. 2021 za první bonusové období (5. 10. - 4. 11. 2020),
 • 22. 1. 2021 za druhé bonusové období (5. 11. - 21. 11. 2020),
 • 15. 2. 2021 za třetí bonusové období (22. 11. - 13. 12. 2020),
 • 25. 2. 2021 za čtvrté bonusové období (14. 12. - 24. 12. 2020),
 • 24. 3. 2021 za páté bonusové období (25. 12. 2020 - 23. 1. 2021).

Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím webové aplikace. Více informací k nároku na kompenzačníbonus naleznete na stránce Nouzový stav (COVID-19) > Kompenzační bonus (podzim 2020).

Informace ke kompenzacím v souvislosti s COVID-19

Finanční správa informuje veřejnost o jednotlivých opatřeních v oblasti daní a jejich dopadech.

Novinky

 • Informace o dočasné hlasové nedostupnosti

  Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje, že z technických důvodů budou dočasně hlasově nedostupné lokality Územních pracovišť v Uherském Hradišti a Uherském Brodě.

 • Finanční správa upozorňuje na změnu XML schématu CRS

  Podání Oznámení o finančních účtech - Oznámení GATCA přes portál EPO ve staré verzi XML schématu CRS (verze 1.0.) bude možné pouze do 12. 1. 2021. Ve druhé polovině ledna 2021 bude na portálu EPO umožněno podání Oznámení o finančních účtech - Oznámení GATCA v nové verzi XML schématu CRS...

 • Podpisová aplikace Finanční správy - ePodpisFS v aplikacích Daňového portálu

  V rámci snahy o zkvalitnění služeb připravuje Finanční správa pro veřejnost podpisovou aplikaci Finanční správy - ePodpisFS, která umožní práci s uznávaným elektronickým podpisem v aplikacích Daňového portálu v běžně používaných operačních systémech a v aktuálních verzích běžně používaných...

 • Upozornění k tiskopisům 2020

  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.

 • Upozornění k tiskopisům 2020

  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.

Vydávaný obsah přes RSS

Tiskové zprávy

 • Informace pro daňovou veřejnost

  Finanční správa upozorňuje, že úlevy a generální pardony, které jsou v současnosti vydávány a které mají za cíl usnadnit daňovým subjektům plnění jejich povinností vzniklých za období ztížené pandemií vyvolanou nemocí COVID-19, nemohou daňovým subjektům „prominout“ povinnosti za roky, které...

 • Omezený provoz na finančních úřadech je prodloužen do 22. ledna

  Vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením a prodloužení nouzového stavu, budou pracoviště Finanční správy do 31. ledna 2021 přístupná pro veřejnost pouze v omezeném rozsahu. Provoz podatelen a pokladen na finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a středu...

 • Provoz na finančních úřadech do konce roku 2020

  Finanční správa oznamuje, že pracoviště finančních úřadů budou do konce roku pro veřejnost přístupná v omezeném provozu. Provoz podatelen a pokladen na finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin.

 • Finanční správa začíná vyplácet podzimní kompenzační bonus

  Od dnešního dne začíná Finanční správa zpracovávat a vyplácet žádosti o kompenzační bonus. Již začátkem listopadu zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách žádost, kterou mohli podnikatelé a živnostníci, kterým byla jejich činnost v důsledku koronaviru úplně či částečně...

 • Poslanci schválili zákon o kompenzačním bonusu

  Poslanci přehlasovali Senát a schválili zákon o kompenzačním bonusu. Nyní musí zákon podepsat prezident a následně bude zveřejněn ve Sbírce zákonů. Poté zákon nabyde účinnosti a Finanční správa začne s prvním vyplácením podzimního kompenzačního bonusu. Tato podpora má pomoci zmírnit...

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby