Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní – statistické přehledy

Mezinárodní výměna informací je již tradičně velice důležitým nástrojem v boji proti mezinárodním daňovým únikům a česká daňová správa tuto formu mezinárodní spolupráce využívá ve stále větším měřítku. Výměna informací je uskutečňována především na základě zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, kterým byla do českého právního řádu implementována Směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného, ve znění pozdějších dodatků, a dále na základě příslušných článků uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění (čl. 26 Modelové smlouvy OECD – Výměna informací).

Mezinárodní výměna informací se tak opírá o tři formy výměny informací: výměnu informací na dožádání, poskytování informací z vlastního podnětu a automatickou (pravidelnou) výměnu informací. Česká daňová správa plně využívá všechny uvedené formy.

V Grafu je kvantifikována četnost korespondence spojená s výměnou informací na dožádání a z vlastního podnětu. Automatická výměna informací zde není zahrnuta. Při celkovém v podstatě stabilním objemu korespondence však došlo v souvislosti s rozvojem přímé spolupráce mezi FŘ v Ústí nad Labem a FŘ v Plzni se zemskými daňovými správami v Sasku a v Bavorku a dále mezi FŘ v Ostravě a FŘ v Brně s vybranými slovenskými daňovými úřady k přesunu části korespondence na tato finanční ředitelství (viz béžová část sloupcových grafů za roky 2010 – 2011).

Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní

Aplikační služby