Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2013

  • Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku

  • Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku

  • Hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb.

    dodání nového dopravního prostředku o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropského společenství osobě neregistrované

  • Hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb.

    pořízení nového dopravního prostředku o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropského společenství

Aplikační služby