Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště ve Šternberku

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  10 kb

  Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

 • Sdělení

  46 kb

  Příjem stížností, oznámení a podnětů ve Finanční správě

 • EET - Elektronická evidence tržeb

  15 kb

  Elektronická evidence tržeb - etržby Začínáme od 1. prosince 2016!!!

 • Omezení provozu na Územním pracovišti ve Šternberku dne 27. 7. 2016

  68 kb

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje veřejnost, že dne 27. 7. 2016 dojde na Územním pracovišti ve Šternberku k plánované odstávce dodávky pitné vody. Z tohoto důvodu bude tento den omezen provoz úřadu pro veřejnost a to pouze na činnost podatelny.

 • Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

  25 kb

  Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

 • UPOZORNÉNÍ

  6 kb

  Upozornění pro registrované daňové subjekty žádající vrácení přeplatku na dani na účet neuvedený v registraci.

 • Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS.

  41 kb

  Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS.

 • Informace k zasílání složenek

  42 kb

  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

 • Informace

  22 kb

  Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016

 • Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k 1. 1. 2016

  5 kb

  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu

 • Stanovení sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací

  35 kb

  Stanovení sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště ve Šternberku

Aplikační služby