Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Brno II

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
4068358/16/3002-00460-700956 Veřejná vyhláška oznámení Lea hanáková 10.10.2016 PDF
4059295/16/3002-50521-708469 Veřejná vyhláška oznámení pure electronics, s.r.o. 10.10.2016 PDF
4059507/16/3002-50521-708469 Veřejná vyhláška oznámení RANWE, s.r.o. 10.10.2016 PDF
4059664/16/3002-50521-708469 Veřejná vyhláška oznámení R+S Engineering, spol.s r.o. 10.10.2016 PDF
4094443/16/3002-60563-707649 Veřejná vyhláška oznámení Express Vonage, s.r.o. 17.10.2016 PDF

Přílohy ke stažení

  • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

    17 kb

  • Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

    8 kb

    dle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště Brno II

Aplikační služby