Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
2098680/17/3000-11460-705400 Veřejná vyhláška oznámení Hromadný předpisný seznam 28.4.2017 PDF

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  (vyřízení podnětu)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  (Poskytnutí interního normativního aktu in lato sensu)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  236 kb

  (místní příslušnosti)

 • Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

  20 kb

 • DANĚ ZAPLATÍTE NA POŠTĚ SLOŽENKOU ZDARMA!

  35 kb

  (informace k daňové složence)

 • Lưu trữ doanh thu điện tử EET

  12 kb

  Leták k EET ve vietnamštině.

 • PŘESTĚHOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ VE VYŠKOVĚ

  50 kb

  od 5. 12. 2016 na nové adrese Palánek 1, Vyškov

 • Infolinka pro dotazy k EET

  14 kb

  (225 092 392)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  8 kb

  (údaje ze spisu daňového subjektu - žadatele)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  8 kb

  (údaje k dani z nemovitých věcí u vybraných obcí Jihomoravského kraje)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  (statistika rozhodnutí o nespolehlivém plátci)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  9 kb

  (závazná posouzení v letech 2013-2015)

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  49 kb

 • Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  8 kb

  dle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  22 kb

  (co lze a nelze poskytnout na základě žádosti)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  22 kb

  (doměřená daň z přidané hodnoty z titulu účasti doměřovaného daňového subjektu na podvodných obchodech s emisními povolenkami)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  22 kb

  (porušení rozpočtové kázně v roce 2008 u peněžních prostředků poskytnutých z EU a státního rozpočtu)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  6 kb

  (zajišťovací příkazy)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  5 kb

  (jak bylo naloženo s podněty)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  5 kb

  (statistiky vymáhání daní)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  7 kb

  (komise k výplatám nadměrných odpočtů)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  65 kb

  (interní směrnice a pravidla k rozhodování o žádostech o odpuštění sankcí)

 • KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!

  39 kb

  Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  31 kb

  (jaké informace byly v minulosti poskytnuty na žádost o subjektu)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  25 kb

  (seznam příjemců veřejných prostředků nad 10 mil. Kč v letech 2013 a 2014)

 • Příslušnost k pracovištím dle ulic a části v Brně

  20 kb

  (územní pracoviště a pod ně spadající ulice a městské části na území města Brna)

 • ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH DAŇOVÝCH POKLADEN

  25 kb

  Oznámení ke zrušení některých daňových pokladen k 1. 9. 2015

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Aplikační služby