Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Pardubický kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  4 kb

 • tabulka výjezdů do obcí 2017

  4 kb

  výjezdy pracovníků FÚ pro Pardubický kraj do vybraných obcí

 • Poskytnutí informace 1/2017

  5 kb

 • výroční zpráva FÚ pro Pardubický kraj

  25 kb

 • Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. 2/2016

  5 kb

 • Poskytnutí informace podle z. 106/1999 Sb. 1/2016

  5 kb

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  10 kb

 • Poskytnutí informace podle z. 106/1999 Sb. 2/2015

  3 kb

 • Poskytnutí informace podle z. 106/1999 Sb. 1/2015

  3 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Pardubický kraj

Aplikační služby