Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Liberecký kraj - Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  50 kb

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

  172 kb

  č. 260379 – odborný referent/vrchní referent v oddělení vyměřovacím

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

  161 kb

  č. 260656 – vrchní referent/rada v oddělení registračním

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou

Aplikační služby