Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Teplicích

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
1185611/17/2514-70461-507699 Veřejná vyhláška oznámení Mihaela Daniela Zota, nar.1981, Str. Chimiei 176, PIATRA NEAMT, Rumunsko 20.4.2017 PDF
1222903/17/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Dashti Fatemah H M A M, nar. 05.12.1981, B.5 H. 23 St. 14, 84003 Sabah Alsalem, Stát Kuvajt 24.4.2017 PDF
1233807/17/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Vladimir Balov, nar. 17.05.1980, Čikina 3/26, 143 00 Odincovo, Ruská federace 27.4.2017 PDF

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

  • Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2017

    13 kb

  • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

    50 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Teplicích

Aplikační služby