Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Teplicích

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
1408979/18/2514-00540-505812 Veřejná vyhláška oznámení Gulchuk Aleksey, Gulder-1 2/68, 999999 KARAGANDA, Republika Kazachstán, nar. 20.02.1984 9.5.2018 PDF
1460160/18/2514-70462-506593 Veřejná vyhláška oznámení Jasem M H Jamal, Block 2, Street 1, House 15, Bayan, Kuvajt 15.5.2018 PDF
1472653/18/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Abdullah A H R W Albeloushi, nar. 21.04.1966,B. 3 H. 15 St. 12, 86012 Salwa, Kuvajtský stát 16.5.2018 PDF
1479175/18/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Alkandari Fatema, nar. 26.10.1960, B.8 H. 67 St. 5, 86012 Salwa, Stát Kuvajt 16.5.2018 PDF
1473957/18/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Batla S SH M Alanzi, nar. 05.01.1962, B.11 H. 577 St. 166, SAAD AL ABDULLA, Kuvajtský stát 16.5.2018 PDF
1474170/18/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Saud M S M Alqerbah, nar. 03.03.1957, B.1 H.13 St. Abdulla Alkhalaf, 81837 ALKHALDIYA, Kuvajtský stát 16.5.2018 PDF
1470561/18/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Abdullah E H M M Boshehri, nar. 14.08.1989, B.1 H.64 St.101, 872 31 Al Zahra, Kuvajtský stát 16.5.2018 PDF
1467929/18/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Al-Shamali Manaf R T J, nar. 10.03.1989, B.5 H. 3 St. 13, 86020 Jabrya, Kuvajtský stát 16.5.2018 PDF
1472991/18/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Ahmad N J TH Alenezi, nar.28.04.1977, B.11 H. 577 St.166, 85020 Saad Al Abdulla, Kuvajtský stát 16.5.2018 PDF
1472048/18/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Almatrouk Hanna K M J, nar. 06.02.1968, B. 12 H. 53 St. Abhuraira, SALMIYA, Kuvajtský stát 16.5.2018 PDF
1469799/18/2514-70462-506923 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Alqaisi Tghreed M H, nar. 01.01.1968, B.7 H. 5 St. 4, 81532 QURTUBA, Kuvajtský stát 16.5.2018 PDF
1471282/18/2514-70462-506923 Veřejná vyhláška oznámení Abdulaziz A H GH Alsaraf, nar. 27.06.1963, B.3 H.23 St.33, 85055 Alnozha, Kuvajtský stát 16.5.2018 PDF
1489315/18/2514-70462-506593 Veřejná vyhláška oznámení Hoeijmakers Mike Christiaan Joh., Elferinsweg 97, 7545 KB Enschede, Nizozemské království 17.5.2018 PDF
1501046/18/2514-70462-507938 Veřejná vyhláška oznámení Alqerbah Saud M S M, B.1 H.13 St. Abdulla Alkhalaf ,81837, ALKHALDIYA 21.5.2018 PDF

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Veřejná vyhláška

  11 kb

  Daň z nemovitých věcí na rok 2018 -HPS

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  98 kb

 • Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2017

  13 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Teplicích

Aplikační služby