Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Chomutově

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
1376233/17/2504-70461-508065 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Boulanger Francis Jean Charles, Route de Tournai 2371, 59500 Douuai, Francouzská republika 11.5.2017 PDF

Dražební vyhlášky

Přílohy ke stažení

  • Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2017

    13 kb

  • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

    50 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Chomutově

Aplikační služby