Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 8

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
7516832/16/2008-70461-109479 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Joe Cunnane 25.10.2016 PDF
7096830/16/2008-80542-105075 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Jan Šindler 27.10.2016 PDF
7501212/16/2008-80541-104987 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Marek Holub 27.10.2016 PDF

Dražební vyhlášky

Přílohy ke stažení

 • provozní doba pokladny FÚ pro hlavní město Prahu

  29 kb

 • Informační povinnost správce daně dle ust. § 56 odst. 1 daňového řádu

  42 kb

 • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  27 kb

 • Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

  8 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště pro Prahu 8

Aplikační služby