Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 6

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
7283420/16/2006-40511-105843 Veřejná vyhláška oznámení Bylen Yevhen, 1951 10.10.2016 PDF
7284112/16/2006-40511-105843 Veřejná vyhláška oznámení Hudeček Martin, 1973 17.10.2016 PDF
7283964/16/2006-40511-105843 Veřejná vyhláška oznámení Koňa Radek, 1986 17.10.2016 PDF
7284225/16/2006-40511-105843 Veřejná vyhláška oznámení Tabunščikov Vitalij, 1970 17.10.2016 PDF
7283625/16/2006-40511-105843 Veřejná vyhláška oznámení JUDr. Toulová Šárka, 1964 17.10.2016 PDF
7283831/16/2006-40511-105843 Veřejná vyhláška oznámení Uddin Main, 1979 17.10.2016 PDF

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • provozní doba pokladny FÚ pro hlavní město Prahu

  29 kb

 • Informační povinnost správce daně dle ust. § 56 odst. 1 daňového řádu

  42 kb

 • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  27 kb

 • Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

  8 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště pro Prahu 6

Aplikační služby