Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Odvolací finanční ředitelství

Název Odvolací finanční ředitelství
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným orgánem je Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/OR_FS_UZ_D7_P2.pdf
Kontaktní spojení Tel. 542 191 100

www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Masarykova 427/31, 602 00 Brno, poštovní přihrádka 351
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykova 427/31, 602 00 Brno,
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí, středa          8-17
Úterý, čtvrtek            8-15
Pátek                        8-13.30

Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pondělí          8 – 17
Středa           8 – 17
Telefonní čísla 542 191 100
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://eds.mfcr.cz
Další elektronické adresy ID datové schránky: xjsn2gp
podatelna5000@fs.mfcr.cz - tato podatelna není prioritně určena pro daňová podání. 
Podání však mohou být učiněna i prostřednictvím internetu s tím, že takto učiněná podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došla správci daně, potvrzena nebo opakována písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. 
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Rozpocet-prijmu-a-vydaju-2013.xls
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Masarykova 427/31, 602 00 Brno, poštovní přihrádka 351
Úřední hodiny podatelna:
Pondělí, středa         8-17
Úterý, čtvrtek           8-15
Pátek                       8-13.30

Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2015 podle ust. § 18 odst. 1 zák.č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Počet podaných žádostí o informace                                                       14
    počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                                         1
    počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti                                       3
    počet odložených žádostí                                                                           1

2. Počet podaných odvolání                                                                           2
    počet podaných odvolání proti částečnému odmítnutí žádosti                  0

3. Opis podstatných částí rozsudku                                                               0
 
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí                                                    0

5. Počet stížností podle § 16a                                                                        1
    důvody jejich podání, popis způsobu vyřízení            Stížnost na výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.
                                                                                         Byla zamítnuta.

V Brně dne 22. února 2016
Mgr. Jan Odvářka, tiskový mluvčí

Aplikační služby