Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Název Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Telefon: 542 191 111
http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa náměstí Svobody 4
602 00 Brno
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Svobody 4
Brno
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hodin

Telefonní čísla 542 191 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna3000@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna na výše uvedené adrese. Ústní žádosti, příp. jiná ústní podání, přijímají jednotlivé organizační útvary Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v souladu s jimi vykonávanou agendou a na základě příslušných zmocnění v obecně závazných právních předpisech.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016
v rámci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

počet podaných žádostí 19
počet odložených žádostí 1
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 5
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí 4
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí 0
počet stížností 1
přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními 0
výčet poskytnutých výhradních licencí 0
počet zpětvzetí žádostí 0

Zpracoval: Mgr. Menšíková dne 27. ledna 2017

Aplikační služby