Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Název Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Ředitel: Fantyš Pavel, Ing.
Tiskový mluvčí: Ing. Jana Králová,tel. 387 722 307, e-mail: jana.kralova@fs.mfcr.cz
Osoba oprávněná poskytovat informace dle z. č. 106/1999 Sb.Ing. Ludmila Kočová

www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Mánesova 3a
371 87 České Budějovice
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mánesova 3a
371 87 České Budějovice
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Podatelna:
Po 8:00 17:00
Út 8:00 15:30
St 8:00 17:00
Čt 8:00 15:30
Pá 8:00 14:00
Telefonní čísla 387 722 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2200@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další podání přijímá podatelna Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.
Ústní podání přijímá sekretariát ředitele, nebo osoba oprávněná poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Jihočeský kraj za rok 2016

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2016.
a. počet podaných žádostí o informaci: 9
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet odložených žádostí: 2
b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0
c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o odmítnutí žádosti nebyla podána žádná žaloba, nebyl tedy vydán žádný rozsudek.
d. výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e. počet stížností podaných podle § 16a z.č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 0
f. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj neposkytl v roce 2016 žádnou zpoplatněnou informaci. 
     úřední hodiny:
Podatelna:
pondělí     8:00 – 17:00
úterý        8:00 – 15:30
středa      8:00 – 17:00
čtvrtek     8:00 – 15:30
pátek       8:00 – 14:00
Zpracovala: Ing. Ludmila Kočová
V Českých Budějovicích dne 6. 2. 2017

Ing. Pavel Fantyš
ředitel

Aplikační služby