Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Název Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Štěpánská 28
111 21   Praha 1
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Štěpánská 28
111 21   Praha 1
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pondělí    8:00 – 17:00
Středa     8:00 – 17:00

Podatelna:
Pondělí    8:00 - 17:00
Úterý       8:00 - 15:30
Středa     8:00 - 17:00
Čtvrtek    8:00 - 15:30
Pátek       8:00 - 14:00
Telefonní čísla ústředna : 224 041 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy Datová schránka : 7nyn2d9


Protikorupční linka orgánů Finanční správy
Tato linka je určena pro oznamování skutečností nasvědčujících korupčnímu jednání zaměstnanců v orgánech Finanční správy.
Telefonní linka je vybavena záznamovým zařízením a oznámení je možno podávat 24 hodin denně.
Protikorupční linka orgánů FS : +420 296 854 440
Protikorupční e-mailová adresa : korupce@fs.mfcr.cz
Další informace : http://icv.vlada.cz/cz/protikorupcni-opatreni/
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593

Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací

http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Štěpánská 28, 111 21 Praha 1


Č.j. 104325616/2000-00061-106444


Výroční zpráva Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2015.
a. počet podaných žádostí o informaci: 33
b. počet odložených žádostí : 4
c. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 8
d. počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí : 2
e. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí : 4
f. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí : 1
g. počet stížností : 1
h. důvody podání stížnosti : - - -
stručný popis vyřízení stížnosti : nedůvodná
i. výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence : - -
j. další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.
* webová stránka povinného subjektu: http://www.financnisprava.cz
* ID datové schránky povinného subjektu: 7nyn2d9
* daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese:
http://www.financnisprava.cz

* úřední hodiny: Podatelna
pondělí 8: 00 - 17: 00
úterý    8: 00 - 15: 30
středa   8: 00 - 17: 00
čtvrtek  8: 00 - 15: 30
pátek    8: 00 - 14: 00

* úřední hodiny : Pokladna
pondělí  8: 30 - 11: 30    12: 30 - 16: 00
úterý      8: 30 - 11: 30   12: 30 -  15: 00
středa    8: 30 - 11: 30    12: 30 - 16: 00
čtvrtek   8: 30 - 11:3 0    12: 30 - 15: 00
Pátek     - - - -

Zpracoval: Mgr. M. Bardonková
V Praze :  16. 2. 2016


Ing. Tatjana Richterová v.r.
ředitel finančního úřadu

Aplikační služby