Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2016

 • Změna umístění spisů poplatníků Územního pracoviště v Bystřici pod Hostýnem

  Finanční úřad pro Zlínský kraj
  Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti, že od 21. 5.2016 dojde ke změně umístění spisů poplatníků Územního pracoviště v Bystřici pod Hostýnem, Pod Kaštany 1500. Spisy budou přesunuty na spravující Územní pracoviště v Holešově, ul. Pivovarská 1419, Holešov. Stane se tak v souladu s Pokynem č . GFŘ-D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Z důvodu stěhování bude Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem v dosavadním sídle Pod Kaštany 1500 od 23. 5. 2016 do 27. 5. 2016 pro veřejnost uzavřeno.
 • Studie posouzení stávajícího daňového IS Finanční správy ČR

  Analýza současného stavu systému ADIS, návrh možných variant dalšího rozvoje a jejich srovnání.

 • První poznatky Finanční správy z prověřování kontrolních hlášení

  Finanční správa by chtěla v prvé řadě touto cestou poděkovat plátcům daně za to, že většina z nich si plní své povinnosti tak dobře, že jakékoliv prověřování v souvislosti s kontrolním hlášením není u nich potřeba.
  Nicméně první analýzou kontrolních hlášení byly též u některých plátců zjištěny v jejich vykázaných obchodních případech nesrovnalosti, které správce daně nyní musí prošetřit.
 • Reakce na tiskovou zprávu NKÚ

  V reakci na tiskovou zprávu NKÚ ze dne 21. 3. 2016 Generální finanční ředitelství uvádí, že efektivita majetkových daní je oproti ostatním daním nižší z důvodu nastaveného způsobu zdanění nemovitých věcí v České republice. Výnos majetkových daní ovlivňuje zejména zákonem stanovená výše sazby daně a míra osvobození od daně. S nízkými sazbami daně zejména u daně z nemovitých věcí následně souvisí i počet tzv. bagatelních nedoplatků do 5 000 korun.
 • Ministerstvo financí a Finanční správa uspořádaly další konferenci o elektronické evidenci tržeb

  V pátek 19. února 2016 proběhla souběžně s veletrhem TOP GASTRO & HOTEL konference o aktuálním vývoji systému elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí a Finanční správa tak pokračují v informační kampani, jejímž cílem je osobně seznámit zainteresovanou veřejnost a zejména podnikatelské subjekty, kterých se tento projekt dotkne, s nejnovějšími a pravdivými informacemi.
 • Poslanecká sněmovna schválila zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb

  Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky. Zároveň schválila návrh Ministerstva financí na snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona.

Aplikační služby