Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jiné movité věci

Nabídka na úplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit GFŘ

 • Název nepotřebného majetku: Regloskop

  Značka a typ: MOTEX 7535    

   

  reálná cena k prodeji: 1100,- Kč
  pořizovací cena: 11 486,- Kč,
  rok zařazení do majetku: 1995,
  stav odpovídá stáří majetku a jeho opotřebení.
  foto 1  foto 2  foto 3

  termíny prohlídek - kontakt: Kateřina Přibylová, tel.: 224 0424 926, 737 247 930
  umístění: Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

  termín odevzdání nabídek: do 31. 5. 2018
  odevzdání nabídek - kontakt: Miloslava.Sandova@fs.mfcr.cz nebo
  Generální finanční ředitelství, Odd. hospodářské správy pro hl. m. Prahu, Štěpánská 28, Praha 1

   
Aplikační služby