Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor podpory řízení


Odbor řídí a zpracovává koncepci strategického rozvoje orgánů finanční správy a koordinuje její realizaci. Koordinuje výkon výkaznictví daní a s ním spojenou analytickou a statistickou činnost. Zajišťuje činnosti v oblasti řízení orgánů finanční správy v rámci své působnosti. Vykonává metodickou, poradenskou a koordinační činnost v oblasti projektového řízení. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování Automatizovaného daňového informačního systému (dále jen „ADIS“). Oddělení zajišťuje koordinaci přípravy, kompletaci a zpracování každoroční zprávy o výsledcích činnosti orgánů finanční správy.

 

Aplikační služby