Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení insolvenčního řízení

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení Mgr. Jaroslav Kratochvíl

Oddělení koordinuje a metodicky řídí aplikaci insolvenčního zákona a předpisů souvisejících ve vztahu k daňovému řízení, není-li dána výlučná působnost jiného útvaru Generálního finančního ředitelství, v takových případech poskytuje jiným útvarům součinnost. Podílí se na přípravě návrhů právních předpisů upravujících oblast vztahů daňového a insolvenčního řízení, vydává stanoviska a podněty k úpravě předpisů ovlivňujících oblast jeho působnosti. Zpracovává metodické pokyny a tiskopisy, vyřizuje dotazy útvarů orgánů finanční správy, podílí se na vývoji IS ADIS. Spolupracuje s ostatními správními úřady při aplikaci práva v oblasti své působnosti.

Aplikační služby