Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení mezinárodní spolupráce - nepřímé daně


Oddělení zajišťuje výměnu informací v oblasti DPH a další formy mezinárodní spolupráce ve smyslu nařízení Rady a mezinárodních smluv upravujících administrativní spolupráci v oblasti DPH. V rámci EU zastává funkci ústředního kontaktního orgánu, tzv. CLO. Metodicky řídí orgány finanční správy v této oblasti a agendu vracení daně plátcům z jiných členských států, resp. v jiných členských státech, jakož i agendu zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop). V rámci své působnosti spolupracuje s příslušnými mezinárodními institucemi EU a jinými členskými státy EU. Ve své působnosti se podílí na přípravě návrhů zákonů a prováděcích předpisů na národní, komunitární i mezinárodní úrovni, vytváření a udržování informačních databází souvisejících s mezinárodní výměnou informací, vývoji a praktickém uplatňování VIES a ADIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS v oblastech dle své působnosti.

 

Aplikační služby