Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení oceňovací


Oddělení je odpovědné za metodické řízení a koordinaci činnosti finančních úřadů při oceňování majetku pro daňové účely. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v této oblasti i na tvorbě obecných výkladových stanovisek a metodických pokynů a pomůcek. Poskytuje pomoc pro jiné útvary Generálního finančního ředitelství v otázkách oceňování majetku pro daňové účely, spolupracuje s ostatními státními orgány a dalšími institucemi při vytváření optimálních podmínek pro oceňování majetku pro daňové účely. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS v oblastech dle své působnosti.

 

Aplikační služby