Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor daní z příjmů


Odbor je s celostátní působností odpovědný za metodické řízení výkonu správy daní z příjmů a pojistného na důchodové spoření v rámci činnosti orgánů finanční správy, včetně souvisejících mezinárodních daňových vztahů. Metodicky řídí a vykonává výměnu informací v oblasti přímých daní, je odpovědný za metodiku účetnictví a odvodu z energie ze slunečního záření a evidence tržeb. Zpracovává v této oblasti tiskopisy a metodické pokyny pro správce daně. Provádí analýzy dopadů legislativních změn na inkaso daní z příjmů. Podílí se na vytváření strategie daňové politiky a na přípravě návrhů právních předpisů na národní i mezinárodní úrovni a obecných výkladových stanovisek. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy v oblasti své působnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS.

 

Aplikační služby