Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sekce metodiky a výkonu daní

ředitel sekce Ing. Jiří Fojtík

služební označení: vrchní rada – ředitel sekce


Sekce je odpovědná za metodické řízení výkonu a samotný výkon správy daní z příjmů, pojistného na důchodové spoření, odvodu z elektřiny ze slunečního záření, daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), daně z nemovitých věcí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně silniční, odvodu z loterií a jiných podobných her. Sekce dále odpovídá za metodické řízení a jednotnou aplikaci zákona o účetnictví v souvislosti s kontrolou dodržování povinností stanovených účetním jednotkám, oceňování majetku pro daňové účely, centrálního registru smluv a kontroly poplatků, v oblasti evidence, účtování a převodů daní. Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů. Působnost sekce se ve všech oblastech správy daní týká i spolupráce na tvorbě návrhů právních úprav mezinárodního práva a práva EU. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS.

Aplikační služby