Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor veřejných zakázek a právních služeb

ředitelka odboru Mgr. Anna Bednářová


Odbor vytváří koncepci, provádí koordinaci, metodické řízení, poradenskou činnost a kontrolu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Provádí zajištění splnění povinností, které vyplývají ze zákona o veřejných zakázkách a jeho prováděcích právních předpisů. Provádí výkon činností v oblasti zadávání veřejných zakázek v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem. Provádí metodické řízení a činnosti v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních, trestních a majetkoprávních vztahů, včetně zajištění majetkoprávních úkonů, s výjimkou oblasti daňového a pracovního práva. Provádí zajištění právní ochrany zájmů Generálního finančního ředitelství v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních, trestních a majetkoprávních vztahů, s výjimkou oblasti daňového a pracovního práva. Z hlediska odborného a metodického řízení odbor řídí útvary hospodářské správy v regionech, Odbor provozního zabezpečení, provozní útvary Odvolacího finančního ředitelství a finančních úřadů.

Aplikační služby