Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor správy majetku a investic

ředitel odboru Ing. Petr Mikulka


Odbor vytváří koncepce a dislokační analýzy, standardy, provádí koordinaci, metodické řízení, realizaci a kontrolu v oblasti veřejných investic, nakládání s majetkem a spotřebním materiálem, zejména jeho pořízení, provoz či užívání s výjimkou majetku patřícího do oblasti IT. Vytváří koncepci, provádí koordinaci, metodické řízení a kontrolu v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), v oblasti osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“), v oblasti autoprovozu, v oblasti energií a jiných médií a odpadů. Postupuje Odboru veřejných zakázek a právních služeb podklady k zahájení občanskoprávního soudního řízení ve věcech právních sporů o náhradu škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nebo o náhradu škody způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli. Odbor v rámci své působnosti metodicky a odborně řídí Odbor hospodářské správy, útvary provozního zabezpečení a oddělení provozního zabezpečení VZ.

Aplikační služby