Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor provozního zabezpečení

ředitel odboru Mgr. Dana Kučerová


Odbor zabezpečuje provoz a správu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy, provádí činnosti v oblasti PO a BOZP, v oblasti autoprovozu, v oblasti hospodaření s energiemi a jinými medii a odpady, v oblasti evidence majetku. V rámci své působnosti připravuje podklady k rozpočtu, k zadávání veřejných zakázek, zajišťuje operativní součinnost s příslušnými útvary orgánů finanční správy. Postupuje Odboru veřejných zakázek a právních služeb podklady k zahájení soudního řízení ve věcech právních sporů o náhradu škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v občanskoprávním soudním řízení. Odbor zabezpečuje ochranu majetku ve spolupráci s Oddělením bezpečnosti a vytváří koncepci řízení provozu vzdělávacích zařízení.

Aplikační služby