Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení personální v regionech (1-8)


Oddělení personální v regionech odpovídá za výkon personálních činností včetně systemizace, platové a sociální politiky a vzdělávání. Pro zaměstnance zajišťuje služby certifikační autority. Spolupracuje s příslušnými správními úřady v oblasti pracovněprávních vztahů, zpracovává statistické výkazy v oblasti své působnosti. Zpracovává návrhy rozpisu systemizovaných míst, platových tříd a změn vnitřního organizačního uspořádání orgánů finanční správy zařazených ve své působnosti.

Oddělení vykonává personální činnosti pro zaměstnance zařazené v odděleních personálních v regionech, odděleních IT v regionech a odděleních hospodářské správy v regionech; a na Specializovaném finančním úřadě:

  1. Oddělení personální pro hl. m. Prahu vykonává pro zaměstnance zařazené na Finančním úřadě pro hl. m. Prahu,
  2. Oddělení personální pro Středočeský kraj pro zaměstnance zařazené na Finančním úřadě pro Středočeský kraj,
  3. Oddělení personální v Českých Budějovicích pro zaměstnance zařazené na Finančním úřadě pro Jihočeský kraj,
  4. Oddělení personální v Plzni pro zaměstnance zařazené na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj a na Finančním úřadě pro Karlovarský kraj,
  5. Oddělení personální v Ústí nad Labem pro zaměstnance zařazené na Finančním úřadě pro Ústecký kraj a na Finančním úřadě pro Liberecký kraj,
  6. Oddělení personální v Hradci Králové pro zaměstnance zařazené na Finančním úřadě pro Královéhradecký kraj a na Finančním úřadě pro Pardubický kraj,
  7. Oddělení personální v Brně pro zaměstnance zařazené na Finančním úřadě pro Kraj Vysočina, na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, na Finančním úřadě pro Zlínský kraj a na Odvolacím finančním ředitelství,
  8. Oddělení personální v Ostravě pro zaměstnance zařazené na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj a na Finančním úřadě pro Olomoucký kraj.

Jednotlivá oddělení personální v regionech vykonávají personální činnosti také pro zaměstnance zařazené na Generálním finančním ředitelství v odděleních personálních v regionech, odděleních IT v regionech a odděleních hospodářské správy v regionech v jejich územní působnosti. Oddělení personální v regionech je přímo podřízeno řediteli Samostatného odboru personálního.

Aplikační služby