Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení ostatních nefiskálních agend

vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru Mgr. Leoš Vyčítal


Oddělení zodpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami, cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů ve všech oblastech své působnosti a na tvorbě obecných výkladových stanovisek. Vede správní řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony a vydává rozhodnutí podle příslušného zákona.

Aplikační služby