Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení dotací

vedoucí oddělení Mgr. Vladimír Dlouhý, DiS.


Oddělení zodpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy odvodů, za porušení rozpočtové kázně, zpracovává v této oblasti metodické pokyny, spolupracuje na vývoji a praktickém uplatňování IS ADIS a zodpovídá za zadávání a správu IS CEDR včetně jeho subsystémů. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti své působnosti a na tvorbě obecných výkladových stanovisek. Vede daňové řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony a vydává rozhodnutí podle příslušného zákona.

Aplikační služby