Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor nefiskálních agend

ředitelka odboru Ing. Bc. Zuzana Strnadová


Zodpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, výkonu státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami, výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování IS ADIS, spravuje IS CEDR. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblastech své působnosti a na tvorbě výkladových stanovisek. Vede daňové a správní řízení v oblastech své působnosti, provádí k tomu potřebné procesní úkony a vydává rozhodnutí podle příslušného zákona.

Aplikační služby