Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze aktuálních daňových tiskopisů


Druh tiskopisů

Zrušit filtr

Skupiny tiskopisů

Celkem nalezeno 31 výsledků

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

Neotevírejte interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, pdf je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW.

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 22 PDF    
25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 23 PDF    
25 5457/AJ Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze 22 PDF    
25 5457/AJ Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze 23 PDF    
25 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 19 PDF PDF zobrazit
25 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 20 PDF    
25 5459/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 18 PDF    
25 5459/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 19 PDF    
25 5459/2 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za část zdaňovacího období roku 2014 1 PDF    
25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 21 PDF    
25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 22 PDF    
25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 18 PDF    
25 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 1 PDF    
25 5460/AJ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze 21 PDF    
25 5460/AJ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze 22 PDF    
25 5490 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 14 PDF PDF  
25 5490 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 15 PDF    
25 5490/1 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 13 PDF PDF  
25 5530 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů 10 PDF PDF  
25 5530 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů 11 PDF    
25 5531 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona 9 PDF PDF  
25 5531 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona 10 PDF    
25 5541 Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu 2 PDF    
25 5541/a Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu 2 PDF    
25 5542 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy 1 PDF    
25 5542 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy 2 PDF    
25 5542/1 Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2013/nebo za část pojistného období 1 PDF    
25 5542/1 Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2013/nebo za část pojistného období 2 PDF    
25 5543 Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření 1 PDF    
25 5544 Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření 2 PDF    
25 5545 Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření 2 PDF    

Aplikační služby