Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Soubory ke stažení

 • Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

  Cílem této informace je shrnuti základních postupů souvisejících s podáním
  žádosti o prominuti pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to zejména ve
  vztahu k rozšíření důvodů pro toto prominuti s účinností od 6. 3. 2017.
 • Pokyn GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 1

 • Dodatek č. 1 – k Pokynu GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

 • Pokyn GFŘ D-29 ve znění účinném do 5. 3. 2017

  k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • Jak na podání Kontrolního hlášení

  Vybrané oblasti pro správné a snadné vyplnění prvního kontrolního hlášení (nejen pro fyzické osoby - čtvrtletní plátce daně).
 • Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 20. 9. 2016

 • Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 16. 8. 2016

 • Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 10. 2. 2016

 • Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 4. 12. 2015

 • Vzorový formulář kontrolního hlášení

  Upozorňujeme, že vzorový formulář kontrolního hlášení slouží pouze pro informační účely. Kontrolní hlášení bude možné podávat POUZE elektronicky. Dále sdělujeme, že přiložený vzorový formulář je po obsahové stránce stejný jako původní soubor (formátu .xls), který byl na těchto stránkách dostupný od 17. 7. 2015. Zkušebně si můžete vyplnění kontrolního hlášení vyzkoušet na testovacím serveru Daňového portálu.
 • Informace k posouzení stávajících plných mocí a pověření pro účely řízení ve věcech kontrolních hlášení

  Informace o způsobu, jakým budou finanční úřady ve vztahu k povinnosti podávat kontrolní hlášení posuzovat stávající plné moci a pověření uplatněné před 1.1.2016.
 • Právní rámec kontrolního hlášení DPH

 • Kontrolní hlášení = systémová pomoc v boji proti podvodům na DPH

 • Informační leták ke kontrolnímu hlášení

 • Informační leták ke kontrolnímu hlášení (skládací verze)

 • Kontrolní hlášení: doporučený postup pro většinu plátců DPH


Aplikační služby