Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Legislativa

Zákony

Zákon č. 227/2000 Sb.
o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb.
Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

Vyhláška č. 212/2012 Sb.
o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)

Vyhláška č. 259/2012 Sb.
o podrobnostech výkonu spisové služby
Vyhláška č. 496/2004 Sb. (zrušeno dnem 1. července 2012 – zákon 167/2012 Sb.) o elektronických podatelnách

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. (zrušeno dnem 1. července 2012 – zákon 167/2012 Sb.)
kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Aplikační služby