Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vracení DPH v rámci EU

ikona vracení dphAplikace pro Vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech slouží jako nástroj pro podání žádostí o vrácení daně nebo samostatného prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, do členského státu vracení daně podle § 82, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dále jsou zde uvedeny informace o již podaných žádostech či prohlášeních.

Jedná se o vrácení daně zaplacené plátcem v jiném členském státě v rámci plnění, která se týkají registrovaných podnikatelských aktivit plátce. Od 1.1.2010 dle Směrnice Rady 2008/9/ES (§ 82 ZDPH) je v platnosti nový postup pro podávání dotčených žádostí - a to pouze elektronicky prostřednictvím daňové správy státu usazení žadatele.

Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit Kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV (uznávaný elektronický podpis), popř. mít zpřístupněnu Datovou schránku.

Správce daně zřídí přístup do aplikace Vracení DPH v rámci EU na základě:

„Žádosti o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech“.

Uvedená žádost je k dispozici v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Formulář je třeba odeslat elektronicky a opatřit uznávaným elektronickým podpisem nebo podepsat pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Příslušný FÚ vyřídí žádost o vstup do aplikace Vracení DPH v rámci EU fyzické osobě, která svým uznávaným elektronickým podpisem nebo ověřenou identitou podatele žádost opatřila, do 15-ti dnů ode dne odeslání žádosti. Žadatel bude vyrozuměn prostřednictvím SMS zaslané na mobilní telefon (čeští operátoři), který uvede v žádosti, v případě zamítnutí i rozhodnutí správce daně.

Na základě udělení přístupu se pomocí kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV nebo ověřené identity podatele přihlásíte do aplikace. Pro přístup do aplikace Vám tedy nebude příslušným FÚ přidělováno uživatelské jméno ani heslo. K přihlášení do aplikace "Vracení DPH v rámci EU" je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou "ověřenou identitu podatele", který byl použit pro podepsání formuláře: "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech".

Pokud byla "žádost" opatřena např. uznávaným elektronickým podpisem, bude uznávaný elektronický podpis sloužit i pro přihlášení do aplikace. V případě odeslání "žádosti" s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do aplikace sloužit ověřená identita podatele. Do aplikace se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba" nebo "likvidátor".

Vstupní stránka aplikace: Vracení DPH v rámci EU 

Další informace:

10x o Vracení DPH v rámci EU
Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Vracení DPH v rámci EU (VAT).

Souhrnné informace o Vracení DPH v rámci EU

Informace o problematice vracení DPH v rámci EU na Internetových stránkách Finanční správy ČR (všeobecné informace, směrnice, nařízení, plné moci, kontaktní místa, apod.).

Aplikační služby