Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Uznávaný elektronický podpis

Elektronická podání v aplikaci EPO lze opatřit pouze uznávaným elektronickým podpisem. Pokud Váš uznávaný elektronický podpis nesplňuje níže uvedené požadavky, nelze jej použít pro podepisování podání v aplikaci EPO.
Podle § 11, odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí, zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. Pro tuto jednoznačnou identifikaci osoby je používán Identifikátor MPSV (IK MPSV).

Kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV pro účely daňového podání vydávají poskytovatelé certifikačních služeb, kterým byla Ministerstvem vnitra vydána akreditace. V současné době poskytují kvalifikovaný certifikát tyto společnosti:

Certifikát ve zkratce:

  • Informace o vydání Kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV jsou k dispozici na Internetových stránkách jednotlivých certifikačních autorit.
  • Certifikační autorita předá žadateli kvalifikovaný certifikát ve formátu CER, DER   nebo CRT. Tento „základní“ soubor s certifikátem je před použitím nutné  instalovat do úložiště certifikátů, popř. provést export do souboru PFX, resp P12.
  • Podrobné návody a postupy pro instalaci certifikátu do úložiště certifikátů a export certifikátu do souboru PFX, resp. P12 najdete na Internetových stránkách certifikačních autorit.
  • Certifikát může být uložen v souboru PFX nebo P12, v úložišti certifikátů Windows, popř. na čipové kartě, resp. USB klíči.
  • Platnost kvalifikovaného certifikátu je 1 rok.

Použití Kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV v aplikacích  Daňového portálu:

Další informace:
10x o Zaručeném elektronickém podpisu (ZAREP)
Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o uznávaném elektronickém podpisu (ZAREP) - kvalifikovaném certifikátu.

Aplikační služby