Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počty podání EPO

Typ písemnosti (Typ podání) Rok
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (31.8.)
Daň z nemovitostí ZAREP 3 869 6 193 3 695 4 664 6 025 6 283
ISDS 0 0 0 157 5 426 11 999
Ost 8 471 9 808 12 085 12 346 13 365 15 613
Daň z přidané hodnoty ZAREP 248 864 315 576 391 504 632 609 686 400 514 690
ISDS 0 0 0 32 170 268 465 432 798
Ost 38 075 84 581 148 238 837 217 689 765 558 921
Kontrolní hlášení DPH (od 1. 1. 2016) ZAREP 0 0 0 0 0 431 971
ISDS 0 0 0 0 0 446 417
Ost 0 0 0 0 0 1 477 227
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 107 758 115 010 117 130 133 135 136 110 92 152
ISDS 0 0 0 5 391 44 320 64 382
Ost 114 794 133 281 143 558 113 171 75 695 38 154
Daň silniční ZAREP 22 022 26 764 33 367 47 088 63 847 69 065
ISDS 0 0 0 78 20 587 57 412
Ost 4 731 7 850 16 915 38 542 62 997 74 018
Daň z příjmů fyzických osob ZAREP 14 662 17 512 20 830 30 506 54 533 59 817
ISDS 0 0 0 399 22 863 64 687
Ost 8 645 14 214 22 006 41 130 69 402 98 280
Daň z příjmů právnických osob ZAREP 15 816 19 836 22 834 29 997 65 599 61 898
ISDS 0 0 0 694 48 471 95 511
Ost 1 859 3 449 5 713 12 448 40 675 18 661
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 79 88 55 67 42 41
Ost 37 19 34 30 23 40
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ZAREP 16 038 20 735 25 763 40 025 55 970 57 449
ISDS 0 0 0 156 25 481 61 270
Ost 6 954 12 011 19 052 32 838 41 135 32 849
Žádost o zřízení/zrušení DIS ZAREP 6 637 7 162 7 283 5 865 4 185 3 045
ISDS

0

0

0

729

2 485 2 884
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 7 066 7 659 7 787 9 484 8 485 6 355
ISDS

0

0

0

6 244

14 553 13 948
Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR ZAREP 32 376 31 998 39 458 31 238 34 966 25 950
ISDS

0

0

0

762

5 175 7 557
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 9 467 8 345 2 698 1 720 2 197 1 485
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
ZAREP 3 530 1 950 1 974 1 966 1 547 782
ISDS 0 0 0 24 787 660
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 29 299 27 641 28 443 29 012 29 405 21 708
ISDS 0 0 0 0 0 0
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 20 911 21 134 21 445 23 210 23 714 17 486
ISDS 0 0 0 0 0 0
Daň vybíraná srážkou ZAREP 11 804 15 464 19 056 30 024 43 695 46 026
ISDS 0 0 0 108 18 928 45 513
Ost 3 662 6 772 11 087 20 820 28 035 22 023
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů ZAREP 6 762 10 912 14 552 27 724 35 929 22 495
ISDS 0 0 0 1 287 14 215 16 532
Ost 350 738 1 753 5 551 7 163 3 167
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
(od 1. 4. 2011)
ZAREP 18 501 173 155 209 515 258 950 279 760 45 341
ISDS 0 0 0 11 059 97 928 25 170
Ost 19 512 451 761 546 756 411 205 282 677 55 819
Přihláška k registraci
(od 1. 7. 2011) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 652 2 176 5 098 14 018 18 577 15 731
ISDS 0 0 0 3 560 27 111 36 052
Ost 254 1 400 3 781 19 643 19 619 152 135
Odvod z loterií a jiných podobných her
(od 1. 5. 2012)
ZAREP 0 19 44 65 121 97
ISDS 0 0 0 4 121 201
Ost 0 27 81 73 104 86

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění

(od 1. 1. 2013)

ZAREP 0 0 84 525 1 581 855 0
ISDS

0

0

0

1

6 0
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
(od 1. 3. 2013)
ZAREP 0 0 32 213 82 163 82 767 13 237
ISDS 0 0 0 2 404 19 952 6 323
Ost 0 0 33 981 63 007 33 206 4 277
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
(od 1. 10. 2014) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 0 0 0 60 97 19
ISDS 0 0 0 123 285 86
Ost 0 0 0 0 7 621 9 502
Oznámení FATCA
(od 1. 6. 2015)
ZAREP 0 0 0 0 48 156
ISDS 0 0 0 0 182 248
Celkem ZAREP 576 113 829 329 1 089 269 1 435 111 1 634 874 1 513 279
ISDS 0 0 0 65 350 637 341 1 389 650
Ost 207 344 725 911 965 040 1 665 488 1 371 482 2 560 772
  • ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
  • ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

Počty podání EPO 2003 - 2010

Aplikační služby