Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počty podání EPO

Typ písemnosti (Typ podání)

Rok

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (31.7.) 
Daň z nemovitostí ZAREP 3 869 6 193 3 695 4 664 6 025 6 874 5 457 
ISDS 0 0 0 157 5 426 13 309 14 720 
Ost 8 471 9 808 12 085 12 346 13 365 16 710 14 834 
Daň z přidané hodnoty ZAREP 248 864 315 576 391 504 632 609 686 400 740 774 460 039 
ISDS 0 0 0 32 170 268 465 660 523 511 614 
Ost 38 075 84 581 148 238 837 217 689 765 755 151 439 107 
Kontrolní hlášení DPH ( od 1. 1. 2016 ) ZAREP 0 0 0 0 0 680 165 477 944 
ISDS 0 0 0 0 0 722 543 566 790 
Ost 0 0 0 0 0 2 321 544 1 662 324 
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 107 758 115 010 117 130 133 135 136 110 135 688 78 695 
ISDS 0 0 0 5 391 44 320 101 173 75 090 
Ost 114 794 133 281 143 558 113 171 75 695 53 423 29 845 
Daň silniční ZAREP 22 022 26 764 33 367 47 088 63 847 70 133 68 101 
ISDS 0 0 0 78 20 587 58 953 81 456 
Ost 4 731 7 850 16 915 38 542 62 997 75 178 62 459 
Daň z příjmů fyzických osob ZAREP 14 662 17 512 20 830 30 506 54 533 61 425 61 135 
ISDS 0 0 0 399 22 863 65 846 90 256 
Ost 8 645 14 214 22 006 41 130 69 402 99 632 104 623 
Daň z příjmů právnických osob ZAREP 15 816 19 836 22 834 29 997 65 599 65 188 62 835 
ISDS 0 0 0 694 48 471 101 587 123 822 
Ost 1 859 3 449 5 713 12 448 40 675 19 163 12 812 
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 79 88 55 67 42 41
Ost 37 19 34 30 23 40
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ZAREP 16 038 20 735 25 763 40 025 55 970 57 905 55 059 
ISDS 0 0 0 156 25 481 62 064 78 836 
Ost 6 954 12 011 19 052 32 838 41 135 33 197 27 288 
Žádost o zřízení/zrušení DIS ZAREP 6 637 7 162 7 283 5 865 4 185 4 172 2 078 
ISDS

0

0

0

729

2 485 4 095 2 466 
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 7 066 7 659 7 787 9 484 8 485 8 551 4 665 
ISDS

0

0

0

6 244

14 553 19 594 14 228 
Obecná písemnost určená pro podání
orgánům Finanční správy ČR
ZAREP 32 376 31 998 39 458 31 238 34 966 34 360 21 723 
ISDS

0

0

0

762

5 175 10 246 10 134 

Ost 

0 0 0 0 0 0 1 593 
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 9 467 8 345 2 698 1 720 2 197 2 193 673 
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
ZAREP 3 530 1 950 1 974 1 966 1 547 1 274 1 357 
ISDS 0 0 0 24 787 955 472 
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 29 299 27 641 28 443 29 012 29 405 29 387 17 856 
ISDS 0 0 0 0 0 0
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 20 911 21 134 21 445 23 210 23 714 25 057 15 454 
ISDS 0 0 0 0 0 0
Daň vybíraná srážkou ZAREP 11 804 15 464 19 056 30 024 43 695 48 461 46 873 
ISDS 0 0 0 108 18 928 47 682 60 060 
Ost 3 662 6 772 11 087 20 820 28 035 22 510 19 059 
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů ZAREP 6 762 10 912 14 552 27 724 35 929 31 719 15 137 
ISDS 0 0 0 1 287 14 215 24 362 14 597 
Ost 350 738 1 753 5 551 7 163 4 220 1 902 
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
( od 1. 4. 2011 )
ZAREP 18 501 173 155 209 515 258 950 279 760 46 038 265 
ISDS 0 0 0 11 059 97 928 25 818 354 
Ost 19 512 451 761 546 756 411 205 282 677 56 399 490 
Přihláška k registraci
( od 1. 7. 2011 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 652 2 176 5 098 14 018 18 577 22 091 14 331 
ISDS 0 0 0 3 560 27 111 53 810 43 034 
Ost 254 1 400 3 781 19 643 19 619 226 794 140 941 
Loterie a jiné podobné hry
( od 1. 5. 2012 )
Přiznání k dani z hazardních her
( od 3. 2017 )
ZAREP 0 19 44 65 121 112 65 
ISDS 0 0 0 4 121 239 179 
Ost 0 27 81 73 104 88 42 

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění

( od 1. 1. 2013 )

ZAREP 0 0 84 525 1 581 855 0
ISDS

0

0

0

1

6 0
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
( od 1. 3. 2013 )
ZAREP 0 0 32 213 82 163 82 767 13 237
ISDS 0 0 0 2 404 19 952 6 323
Ost 0 0 33 981 63 007 33 206 4 277
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
( od 1. 10. 2014 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 0 0 0 60 97 33 16 
ISDS 0 0 0 123 285 123 89 
Ost 0 0 0 0 7 621 12 798 7 766 
Oznámení FATCA
( od 1. 6. 2015 )
ZAREP 0 0 0 0 48 199 78 
ISDS

0

0

0

0

182

301

177

Oznámení GATCA
( od 1. 6. 2017 )
ZAREP

0

0

0

0

0

0

65

ISDS

0

 0

 0

 0

 0

 0

161

Žádost o autentizační údaje do EET
( od 1. 9. 2016 )
ISDS 0 0 0 0 0 20 839 51 916 
Celkem ZAREP 576 113 829 329 1 089 269 1 435 111 1 634 874 2 085 077 1 376 596 
ISDS 0 0 0 65 350 637 341 2 000 385 1 740 451 
Ost 207 344 725 911 965 040 1 665 488 1 371 482 3 701 124 2 558 396 
  • ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
  • ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

Počty podání EPO 2003 - 2010

Aplikační služby