Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počty podání EPO

Typ písemnosti (Typ podání)

Rok

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (31. 8.)  2017 (30. 9.)  2017 (31. 10.) 
Daň z nemovitostí ZAREP 3 869 6 193 3 695 4 664 6 025 6 874 5 567 5 692  5 847 
ISDS 0 0 0 157 5 426 13 309 15 039 15 367  15 770 
Ost 8 471 9 808 12 085 12 346 13 365 16 710 14 994 15 161  15 415 
Daň z přidané hodnoty ZAREP 248 864 315 576 391 504 632 609 686 400 740 774 506 739 551 512  643 037 
ISDS 0 0 0 32 170 268 465 660 523 568 960 625 043  731 645 
Ost 38 075 84 581 148 238 837 217 689 765 755 151 466 666 492 222  600 089 
Kontrolní hlášení DPH ( od 1. 1. 2016 ) ZAREP 0 0 0 0 0 680 165 533 192 586 811  673 033 
ISDS 0 0 0 0 0 722 543 638 414 709 451  813 518 
Ost 0 0 0 0 0 2 321 544 1 851 301 2 036 233  2 348 837 
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 107 758 115 010 117 130 133 135 136 110 135 688 88 538 98 202  111 292 
ISDS 0 0 0 5 391 44 320 101 173 85 092 94 962  108 212 
Ost 114 794 133 281 143 558 113 171 75 695 53 423 32 621 35 268  41 142 
Daň silniční ZAREP 22 022 26 764 33 367 47 088 63 847 70 133 68 270 68 444  68 572 
ISDS 0 0 0 78 20 587 58 953 81 753 81 996  82 327 
Ost 4 731 7 850 16 915 38 542 62 997 75 178 62 669 62 824  62 962 
Daň z příjmů fyzických osob ZAREP 14 662 17 512 20 830 30 506 54 533 61 425 61 642 62 142  62 614 
ISDS 0 0 0 399 22 863 65 846 90 729 91 173  91 601 
Ost 8 645 14 214 22 006 41 130 69 402 99 632 105 011 105 366  105 764 
Daň z příjmů právnických osob ZAREP 15 816 19 836 22 834 29 997 65 599 65 188 63 855 64 971  65 973 
ISDS 0 0 0 694 48 471 101 587 125 867 127 678  129 427 
Ost 1 859 3 449 5 713 12 448 40 675 19 163 12 936 13 065  13 188 
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 79 88 55 67 42 41
Ost 37 19 34 30 23 40
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ZAREP 16 038 20 735 25 763 40 025 55 970 57 905 55 213 55 322  55 445 
ISDS 0 0 0 156 25 481 62 064 79 136 79 389  79 637 
Ost 6 954 12 011 19 052 32 838 41 135 33 197 27 376 27 452  27 540 
Žádost o zřízení/zrušení DIS ZAREP 6 637 7 162 7 283 5 865 4 185 4 172 2 389 2 642  2 852 
ISDS

0

0

0

729

2 485 4 095 2 739 2 998  3 307 
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 7 066 7 659 7 787 9 484 8 485 8 551 5 198 5 706  6 310 
ISDS

0

0

0

6 244

14 553 19 594 15 684 17 006  18 613 
Obecná písemnost určená pro podání
orgánům Finanční správy ČR
ZAREP 32 376 31 998 39 458 31 238 34 966 34 360 24 144 26 089  28 144 
ISDS

0

0

0

762

5 175 10 246 11 256 12 161  13 189 

Ost 

0 0 0 0 0 0 1 829 2 076  2 317 
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 9 467 8 345 2 698 1 720 2 197 2 193 673 673  673 
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
ZAREP 3 530 1 950 1 974 1 966 1 547 1 274 1 461 1 785  1 846 
ISDS 0 0 0 24 787 955 581  715  758 
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 29 299 27 641 28 443 29 012 29 405 29 387 22 119 26 366  27 907 
ISDS 0 0 0 0 0 0
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 20 911 21 134 21 445 23 210 23 714 25 057 18 160 22 668  24 374 
ISDS 0 0 0 0 0 0
Daň vybíraná srážkou ZAREP 11 804 15 464 19 056 30 024 43 695 48 461 47 506 48 195  48 864 
ISDS 0 0 0 108 18 928 47 682 60 704 61 322  62 016 
Ost 3 662 6 772 11 087 20 820 28 035 22 510 19 217  19 323  19 445 
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů ZAREP 6 762 10 912 14 552 27 724 35 929 31 719 16 972 18 605  20 278 
ISDS 0 0 0 1 287 14 215 24 362 16 373 17 985  19 753 
Ost 350 738 1 753 5 551 7 163 4 220 2 093 2 239  2 460 
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
( od 1. 4. 2011 )
ZAREP 18 501 173 155 209 515 258 950 279 760 46 038 311 342  385 
ISDS 0 0 0 11 059 97 928 25 818 375 400  431 
Ost 19 512 451 761 546 756 411 205 282 677 56 399 513 526  573 
Přihláška k registraci
( od 1. 7. 2011 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 652 2 176 5 098 14 018 18 577 22 091 15 857 17 411  19 150 
ISDS 0 0 0 3 560 27 111 53 810 47 903 52 196  57 611 
Ost 254 1 400 3 781 19 643 19 619 226 794 155 854 170 720  187 759 
Loterie a jiné podobné hry
( od 1. 5. 2012 )
Přiznání k dani z hazardních her
( od 3. 2017 )
ZAREP 0 19 44 65 121 112 67 68  84 
ISDS 0 0 0 4 121 239 185  187  227 
Ost 0 27 81 73 104 88 42 42  42 

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění

( od 1. 1. 2013 )

ZAREP 0 0 84 525 1 581 855 0
ISDS

0

0

0

1

6 0
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
( od 1. 3. 2013 )
ZAREP 0 0 32 213 82 163 82 767 13 237
ISDS 0 0 0 2 404 19 952 6 323
Ost 0 0 33 981 63 007 33 206 4 277
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
( od 1. 10. 2014 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 0 0 0 60 97 33 17  18  20 
ISDS 0 0 0 123 285 123 102  112  125 
Ost 0 0 0 0 7 621 12 798 10 724 10 802  11 394 
Oznámení FATCA
( od 1. 6. 2015 )
ZAREP 0 0 0 0 48 199 78  79  80 
ISDS

0

0

0

0

182

301

181

 202

 217

 
Oznámení GATCA
( od 1. 6. 2017 )
ZAREP

0

0

0

0

0

0

69

 87

 91

ISDS

0

 0

 0

 0

 0

 0

165

 199

 214

Ohlášení CbCR ( od 1. 10. 2017 ) ZAREP

594

ISDS

1 961

Žádost o autentizační údaje do EET
( od 1. 9. 2016 )
ISDS 0 0 0 0 0 20 839 52 814 53 844   55 239
Celkem ZAREP 576 113 829 329 1 089 269 1 435 111 1 634 874 2 085 077 1 497 763 1 614 811   1 815 189
ISDS 0 0 0 65 350 637 341 2 000 385 1 894 052 2 044 386  2 285 798 
Ost 207 344 725 911 965 040 1 665 488 1 371 482 3 701 124 2 804 126  3 042 354  3 491 209 
  • ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
  • ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

Počty podání EPO 2003 - 2010

Aplikační služby