Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počty podání EPO

Typ písemnosti (Typ podání) Rok
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.11.)
Daň z nemovitostí ZAREP 3 869 6 193 3 695 4 664 6 025 6 734
ISDS 0 0 0 157 5 426 13 048
Ost 8 471 9 808 12 085 12 346 13 365 16 516
Daň z přidané hodnoty ZAREP 248 864 315 576 391 504 632 609 686 400 697 089
ISDS 0 0 0 32 170 268 465 614 366
Ost 38 075 84 581 148 238 837 217 689 765 730 492
Kontrolní hlášení DPH (od 1. 1. 2016) ZAREP 0 0 0 0 0 627 024
ISDS 0 0 0 0 0 659 991
Ost 0 0 0 0 0 2 146 941
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 107 758 115 010 117 130 133 135 136 110 125 709
ISDS 0 0 0 5 391 44 320 92 389
Ost 114 794 133 281 143 558 113 171 75 695 50 498
Daň silniční ZAREP 22 022 26 764 33 367 47 088 63 847 69 998
ISDS 0 0 0 78 20 587 58 724
Ost 4 731 7 850 16 915 38 542 62 997 74 977
Daň z příjmů fyzických osob ZAREP 14 662 17 512 20 830 30 506 54 533 61 242
ISDS 0 0 0 399 22 863 65 648
Ost 8 645 14 214 22 006 41 130 69 402 99 367
Daň z příjmů právnických osob ZAREP 15 816 19 836 22 834 29 997 65 599 64 554
ISDS 0 0 0 694 48 471 100 516
Ost 1 859 3 449 5 713 12 448 40 675 19 045
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 79 88 55 67 42 41
Ost 37 19 34 30 23 40
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ZAREP 16 038 20 735 25 763 40 025 55 970 57 849
ISDS 0 0 0 156 25 481 61 910
Ost 6 954 12 011 19 052 32 838 41 135 33 148
Žádost o zřízení/zrušení DIS ZAREP 6 637 7 162 7 283 5 865 4 185 3 944
ISDS

0

0

0

729

2 485 3 876
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 7 066 7 659 7 787 9 484 8 485 8 069
ISDS

0

0

0

6 244

14 553 18 181
Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR ZAREP 32 376 31 998 39 458 31 238 34 966 32 382
ISDS

0

0

0

762

5 175 9 624
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 9 467 8 345 2 698 1 720 2 197 2 103
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
ZAREP 3 530 1 950 1 974 1 966 1 547 1 184
ISDS 0 0 0 24 787 906
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 29 299 27 641 28 443 29 012 29 405 29 037
ISDS 0 0 0 0 0 0
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 20 911 21 134 21 445 23 210 23 714 24 413
ISDS 0 0 0 0 0 0
Daň vybíraná srážkou ZAREP 11 804 15 464 19 056 30 024 43 695 47 813
ISDS 0 0 0 108 18 928 47 188
Ost 3 662 6 772 11 087 20 820 28 035 22 413
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů ZAREP 6 762 10 912 14 552 27 724 35 929 29 606
ISDS 0 0 0 1 287 14 215 22 411
Ost 350 738 1 753 5 551 7 163 3 964
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
(od 1. 4. 2011)
ZAREP 18 501 173 155 209 515 258 950 279 760 45 905
ISDS 0 0 0 11 059 97 928 25 724
Ost 19 512 451 761 546 756 411 205 282 677 56 288
Přihláška k registraci
(od 1. 7. 2011) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 652 2 176 5 098 14 018 18 577 20 440
ISDS 0 0 0 3 560 27 111 48 952
Ost 254 1 400 3 781 19 643 19 619 203 093
Odvod z loterií a jiných podobných her
(od 1. 5. 2012)
ZAREP 0 19 44 65 121 111
ISDS 0 0 0 4 121 234
Ost 0 27 81 73 104 88

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění

(od 1. 1. 2013)

ZAREP 0 0 84 525 1 581 855 0
ISDS

0

0

0

1

6 0
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
(od 1. 3. 2013)
ZAREP 0 0 32 213 82 163 82 767 13 237
ISDS 0 0 0 2 404 19 952 6 323
Ost 0 0 33 981 63 007 33 206 4 277
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
(od 1. 10. 2014) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 0 0 0 60 97 30
ISDS 0 0 0 123 285 108
Ost 0 0 0 0 7 621 12 731
Oznámení FATCA
(od 1. 6. 2015)
ZAREP 0 0 0 0 48 194
ISDS 0 0 0 0 182 300
Žádost o autentizační údaje do EET
(od 1. 9. 2015)
ISDS 0 0 0 0 0 19 003
Celkem ZAREP 576 113 829 329 1 089 269 1 435 111 1 634 874 1 968 708
ISDS 0 0 0 65 350 637 341 1 869 422
Ost 207 344 725 911 965 040 1 665 488 1 371 482 3 473 878
  • ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
  • ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

Počty podání EPO 2003 - 2010

Aplikační služby