Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počty podání EPO

Typ písemnosti (Typ podání)

Rok

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (31.1.)
Daň z nemovitostí ZAREP 3 869 6 193 3 695 4 664 6 025 6 874 6 000 3 631
ISDS 0 0 0 157 5 426 13 309 16 351 10 722
Ost 8 471 9 808 12 085 12 346 13 365 16 710 15 777 8 972
Daň z přidané hodnoty ZAREP 248 864 315 576 391 504 632 609 686 400 740 774 736 737 93 651
ISDS 0 0 0 32 170 268 465 660 523 851 461 112 581
Ost 38 075 84 581 148 238 837 217 689 765 755 151 655 265 108 309
Kontrolní hlášení DPH ( od 1. 1. 2016 ) ZAREP 0 0 0 0 0 680 165 784 470 89 701
ISDS 0 0 0 0 0 722 543 962 633 110 935
Ost 0 0 0 0 0 2 321 544 2 728 372 324 113
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 107 758 115 010 117 130 133 135 136 110 135 688 132 077 13 522
ISDS 0 0 0 5 391 44 320 101 173 129 979 14 055
Ost 114 794 133 281 143 558 113 171 75 695 53 423 46 990 6 201
Daň silniční ZAREP 22 022 26 764 33 367 47 088 63 847 70 133 68 798 58 898
ISDS 0 0 0 78 20 587 58 953 82 719 78 321
Ost 4 731 7 850 16 915 38 542 62 997 75 178 63 218 50 377
Daň z příjmů fyzických osob ZAREP 14 662 17 512 20 830 30 506 54 533 61 425 63 028 703
ISDS 0 0 0 399 22 863 65 846 92 228 2 350
Ost 8 645 14 214 22 006 41 130 69 402 99 632 106 414 1 778
Daň z příjmů právnických osob ZAREP 15 816 19 836 22 834 29 997 65 599 65 188 67 206 954
ISDS 0 0 0 694 48 471 101 587 132 025 3 532
Ost 1 859 3 449 5 713 12 448 40 675 19 163 13 412 247
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 79 88 55 67 42 41 6 0
Ost 37 19 34 30 23 40 0
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ZAREP 16 038 20 735 25 763 40 025 55 970 57 905 55 624  7 030
ISDS 0 0 0 156 25 481 62 064 79 985  14 003
Ost 6 954 12 011 19 052 32 838 41 135 33 197 27 655 3 473
Žádost o zřízení/zrušení DIS ZAREP 6 637 7 162 7 283 5 865 4 185 4 172 3 180  422
ISDS 0 0 0 729 2 485 4 095 3 951  589
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 7 066 7 659 7 787 9 484 8 485 8 551 7 292  936
ISDS 0 0 0 6 244 14 553 19 594 21 430  3 107
Obecná písemnost určená pro podání
orgánům Finanční správy ČR
ZAREP 32 376 31 998 39 458 31 238 34 966 34 360 32 084  3 330
ISDS 0 0 0 762 5 175 10 246 15 216  1 973

Ost 

0 0 0 0 0 0 2 776  421
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 9 467 8 345 2 698 1 720 2 197 2 193 673  0
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
ZAREP 3 530 1 950 1 974 1 966 1 547 1 274 1 940  69
ISDS 0 0 0 24 787 955 942  96
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 29 299 27 641 28 443 29 012 29 405 29 387 30 233  2 269
ISDS 0 0 0 0 0 0 0
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 20 911 21 134 21 445 23 210 23 714 25 057 26 751  1 948
ISDS 0 0 0 0 0 0 0
Daň vybíraná srážkou ZAREP 11 804 15 464 19 056 30 024 43 695 48 461 50 164  6 342
ISDS 0 0 0 108 18 928 47 682 63 159  11 235
Ost 3 662 6 772 11 087 20 820 28 035 22 510 19 612  2 917
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů ZAREP 6 762 10 912 14 552 27 724 35 929 31 719 23 739  1 842
ISDS 0 0 0 1 287 14 215 24 362 23 220  2 163
Ost 350 738 1 753 5 551 7 163 4 220 2 889  251
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
( od 1. 4. 2011 )
ZAREP 18 501 173 155 209 515 258 950 279 760 46 038 465  8
ISDS 0 0 0 11 059 97 928 25 818 499  17
Ost 19 512 451 761 546 756 411 205 282 677 56 399 637  9
Přihláška k registraci
( od 1. 7. 2011 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 652 2 176 5 098 14 018 18 577 22 091 22 503  2 703
ISDS 0 0 0 3 560 27 111 53 810 67 496  7 901
Ost 254 1 400 3 781 19 643 19 619 226 794 227 556  23 462
Loterie a jiné podobné hry
( od 1. 5. 2012 )
Přiznání k dani z hazardních her
( od 3. 2017 )
ZAREP 0 19 44 65 121 112 88  13
ISDS 0 0 0 4 121 239 240  35
Ost 0 27 81 73 104 88 42  0

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění

( od 1. 1. 2013 )

ZAREP 0 0 84 525 1 581 855 0 0
ISDS 0 0 0 1 6 0 0
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
( od 1. 3. 2013 )
ZAREP 0 0 32 213 82 163 82 767 13 237 0
ISDS 0 0 0 2 404 19 952 6 323 0
Ost 0 0 33 981 63 007 33 206 4 277 0
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
( od 1. 10. 2014 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 0 0 0 60 97 33 22  5
ISDS 0 0 0 123 285 123 143  17
Ost 0 0 0 0 7 621 12 798 14 552  636
Oznámení FATCA
( od 1. 6. 2015 )
ZAREP 0 0 0 0 48 199 110  5
ISDS 0 0 0 0 182 301 312  22
Oznámení GATCA
( od 1. 6. 2017 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 95  7
ISDS 0 0 0 0 0 0 254  18
Ohlášení CbCR
( od 1. 10. 2017 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 754  14
ISDS 0 0 0 0 0 0 2 920  134
Žádost o autentizační údaje do EET
( od 1. 9. 2016 )
ISDS 0 0 0 0 0 20 839 58 159  976
Celkem ZAREP 576 113 829 329 1 089 269 1 435 111 1 634 874 2 085 077 2 057 055  238 786
ISDS 0 0 0 65 350 637 341 2 000 385 2 605 322  374 782
Ost 207 344 725 911 965 040 1 665 488 1 371 482 3 701 124 3 982 152  535 383
  • ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
  • ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

Počty podání EPO 2003 - 2010

Aplikační služby