Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počty podání EPO

Typ písemnosti (Typ podání) Rok
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.9.)
Daň z nemovitostí ZAREP 3 869 6 193 3 695 4 664 6 025 6 445
ISDS 0 0 0 157 5 426 12 330
Ost 8 471 9 808 12 085 12 346 13 365 15 884
Daň z přidané hodnoty ZAREP 248 864 315 576 391 504 632 609 686 400 558 253
ISDS 0 0 0 32 170 268 465 476 521
Ost 38 075 84 581 148 238 837 217 689 765 584 141
Kontrolní hlášení DPH (od 1. 1. 2016) ZAREP 0 0 0 0 0 485 470
ISDS 0 0 0 0 0 507 121
Ost 0 0 0 0 0 1 653 431
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 107 758 115 010 117 130 133 135 136 110 101 968
ISDS 0 0 0 5 391 44 320 72 468
Ost 114 794 133 281 143 558 113 171 75 695 40 871
Daň silniční ZAREP 22 022 26 764 33 367 47 088 63 847 69 380
ISDS 0 0 0 78 20 587 57 834
Ost 4 731 7 850 16 915 38 542 62 997 74 295
Daň z příjmů fyzických osob ZAREP 14 662 17 512 20 830 30 506 54 533 60 406
ISDS 0 0 0 399 22 863 65 011
Ost 8 645 14 214 22 006 41 130 69 402 98 676
Daň z příjmů právnických osob ZAREP 15 816 19 836 22 834 29 997 65 599 63 128
ISDS 0 0 0 694 48 471 97 149
Ost 1 859 3 449 5 713 12 448 40 675 18 808
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 79 88 55 67 42 41
Ost 37 19 34 30 23 40
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ZAREP 16 038 20 735 25 763 40 025 55 970 57 640
ISDS 0 0 0 156 25 481 61 541
Ost 6 954 12 011 19 052 32 838 41 135 32 962
Žádost o zřízení/zrušení DIS ZAREP 6 637 7 162 7 283 5 865 4 185 3 363
ISDS

0

0

0

729

2 485 3 169
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 7 066 7 659 7 787 9 484 8 485 6 972
ISDS

0

0

0

6 244

14 553 15 098
Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR ZAREP 32 376 31 998 39 458 31 238 34 966 28 155
ISDS

0

0

0

762

5 175 8 187
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 9 467 8 345 2 698 1 720 2 197 1 717
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
ZAREP 3 530 1 950 1 974 1 966 1 547 983
ISDS 0 0 0 24 787 823
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 29 299 27 641 28 443 29 012 29 405 25 691
ISDS 0 0 0 0 0 0
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 20 911 21 134 21 445 23 210 23 714 21 608
ISDS 0 0 0 0 0 0
Daň vybíraná srážkou ZAREP 11 804 15 464 19 056 30 024 43 695 46 635
ISDS 0 0 0 108 18 928 46 098
Ost 3 662 6 772 11 087 20 820 28 035 22 134
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů ZAREP 6 762 10 912 14 552 27 724 35 929 24 877
ISDS 0 0 0 1 287 14 215 18 506
Ost 350 738 1 753 5 551 7 163 3 397
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
(od 1. 4. 2011)
ZAREP 18 501 173 155 209 515 258 950 279 760 45 512
ISDS 0 0 0 11 059 97 928 25 313
Ost 19 512 451 761 546 756 411 205 282 677 55 962
Přihláška k registraci
(od 1. 7. 2011) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 652 2 176 5 098 14 018 18 577 17 095
ISDS 0 0 0 3 560 27 111 39 669
Ost 254 1 400 3 781 19 643 19 619 167 095
Odvod z loterií a jiných podobných her
(od 1. 5. 2012)
ZAREP 0 19 44 65 121 98
ISDS 0 0 0 4 121 204
Ost 0 27 81 73 104 86

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění

(od 1. 1. 2013)

ZAREP 0 0 84 525 1 581 855 0
ISDS

0

0

0

1

6 0
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
(od 1. 3. 2013)
ZAREP 0 0 32 213 82 163 82 767 13 237
ISDS 0 0 0 2 404 19 952 6 323
Ost 0 0 33 981 63 007 33 206 4 277
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
(od 1. 10. 2014) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 0 0 0 60 97 24
ISDS 0 0 0 123 285 89
Ost 0 0 0 0 7 621 9 544
Oznámení FATCA
(od 1. 6. 2015)
ZAREP 0 0 0 0 48 191
ISDS 0 0 0 0 182 262
Žádost o autentizační údaje do EET
(od 1. 9. 2015)
ISDS 0 0 0 0 0 3 015
Celkem ZAREP 576 113 829 329 1 089 269 1 435 111 1 634 874 1 638 889
ISDS 0 0 0 65 350 637 341 1 516 731
Ost 207 344 725 911 965 040 1 665 488 1 371 482 2 781 603
  • ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
  • ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

Počty podání EPO 2003 - 2010

Aplikační služby