Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počty podání EPO

Typ písemnosti (Typ podání)

Rok

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (31. 5.)
Daň z nemovitostí ZAREP 3 869 6 193 3 695 4 664 6 025 6 874 6 000 5 109
ISDS 0 0 0 157 5 426 13 309 16 351 16 058
Ost 8 471 9 808 12 085 12 346 13 365 16 710 15 777 12 031
Daň z přidané hodnoty ZAREP 248 864 315 576 391 504 632 609 686 400 740 774 736 737 329 259
ISDS 0 0 0 32 170 268 465 660 523 851 461 415 869
Ost 38 075 84 581 148 238 837 217 689 765 755 151 655 265 294 168
Kontrolní hlášení DPH ( od 1. 1. 2016 ) ZAREP 0 0 0 0 0 680 165 784 470 345 599
ISDS 0 0 0 0 0 722 543 962 633 452 667
Ost 0 0 0 0 0 2 321 544 2 728 372 1 223 846
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 107 758 115 010 117 130 133 135 136 110 135 688 132 077 57 222
ISDS 0 0 0 5 391 44 320 101 173 129 979 59 714
Ost 114 794 133 281 143 558 113 171 75 695 53 423 46 990 20 215
Daň silniční ZAREP 22 022 26 764 33 367 47 088 63 847 70 133 68 798 66 105
ISDS 0 0 0 78 20 587 58 953 82 719 91 691
Ost 4 731 7 850 16 915 38 542 62 997 75 178 63 218 58 608
Daň z příjmů fyzických osob ZAREP 14 662 17 512 20 830 30 506 54 533 61 425 63 028 40 131
ISDS 0 0 0 399 22 863 65 846 92 228 99 480
Ost 8 645 14 214 22 006 41 130 69 402 99 632 106 414 111 403
Daň z příjmů právnických osob ZAREP 15 816 19 836 22 834 29 997 65 599 65 188 67 206 31 623
ISDS 0 0 0 694 48 471 101 587 132 025 112 611
Ost 1 859 3 449 5 713 12 448 40 675 19 163 13 412 10 486
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 79 88 55 67 42 41 6 0
Ost 37 19 34 30 23 40 0
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ZAREP 16 038 20 735 25 763 40 025 55 970 57 905 55 624  53 546
ISDS 0 0 0 156 25 481 62 064 79 985  87 918
Ost 6 954 12 011 19 052 32 838 41 135 33 197 27 655 24 602
Žádost o zřízení/zrušení DIS ZAREP 6 637 7 162 7 283 5 865 4 185 4 172 3 180  1 589
ISDS 0 0 0 729 2 485 4 095 3 951  1 989
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 7 066 7 659 7 787 9 484 8 485 8 551 7 292  3 636
ISDS 0 0 0 6 244 14 553 19 594 21 430  12 499
Obecná písemnost určená pro podání
orgánům Finanční správy ČR
ZAREP 32 376 31 998 39 458 31 238 34 966 34 360 32 084  15 461
ISDS 0 0 0 762 5 175 10 246 15 216  10 229

Ost 

0 0 0 0 0 0 2 776  2 144
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 9 467 8 345 2 698 1 720 2 197 2 193 673  0
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
ZAREP 3 530 1 950 1 974 1 966 1 547 1 274 1 940  365
ISDS 0 0 0 24 787 955 942  430
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 29 299 27 641 28 443 29 012 29 405 29 387 30 233  13 690
ISDS 0 0 0 0 0 0 0
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 20 911 21 134 21 445 23 210 23 714 25 057 26 751  13 146
ISDS 0 0 0 0 0 0 0
Daň vybíraná srážkou ZAREP 11 804 15 464 19 056 30 024 43 695 48 461 50 164  44 740
ISDS 0 0 0 108 18 928 47 682 63 159  66 382
Ost 3 662 6 772 11 087 20 820 28 035 22 510 19 612  17 324
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů ZAREP 6 762 10 912 14 552 27 724 35 929 31 719 23 739  9 375
ISDS 0 0 0 1 287 14 215 24 362 23 220  10 302
Ost 350 738 1 753 5 551 7 163 4 220 2 889  1 256
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
( od 1. 4. 2011 )
ZAREP 18 501 173 155 209 515 258 950 279 760 46 038 465  28
ISDS 0 0 0 11 059 97 928 25 818 499  37
Ost 19 512 451 761 546 756 411 205 282 677 56 399 637  38
Přihláška k registraci
( od 1. 7. 2011 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 652 2 176 5 098 14 018 18 577 22 091 22 503  10 431
ISDS 0 0 0 3 560 27 111 53 810 67 496  32 683
Ost 254 1 400 3 781 19 643 19 619 226 794 227 556  99 792
Loterie a jiné podobné hry
( od 1. 5. 2012 )
Přiznání k dani z hazardních her
( od 3. 2017 )
ZAREP 0 19 44 65 121 112 88  32
ISDS 0 0 0 4 121 239 240  55
Ost 0 27 81 73 104 88 42  0

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění

( od 1. 1. 2013 )

ZAREP 0 0 84 525 1 581 855 0 0
ISDS 0 0 0 1 6 0 0
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
( od 1. 3. 2013 )
ZAREP 0 0 32 213 82 163 82 767 13 237 0
ISDS 0 0 0 2 404 19 952 6 323 0
Ost 0 0 33 981 63 007 33 206 4 277 0
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
( od 1. 10. 2014 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 0 0 0 60 97 33 22  13
ISDS 0 0 0 123 285 123 143  67
Ost 0 0 0 0 7 621 12 798 14 552  7 850
Oznámení FATCA
( od 1. 6. 2015 )
ZAREP 0 0 0 0 48 199 110  24
ISDS 0 0 0 0 182 301 312  66
Oznámení GATCA
( od 1. 6. 2017 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 95  13
ISDS 0 0 0 0 0 0 254  63
Ohlášení CbCR
( od 1. 10. 2017 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 754  42
ISDS 0 0 0 0 0 0 2 920  231
Žádost o autentizační údaje do EET
( od 1. 9. 2016 )
ISDS 0 0 0 0 0 20 839 58 159  4 053
Celkem ZAREP 576 113 829 329 1 089 269 1 435 111 1 634 874 2 085 077 2 057 055  1 014 343
ISDS 0 0 0 65 350 637 341 2 000 385 2 605 322  1 475 094
Ost 207 344 725 911 965 040 1 665 488 1 371 482 3 701 124 3 982 152  1 910 599
  • ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
  • ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

Počty podání EPO 2003 - 2010

Aplikační služby