Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1993

 • Pokyn D - 3

  Nebylo publikováno

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí penále a úroků v souvislosti s oddělením měny

 • Pokyn D - 5

  Nebylo publikováno

  K registraci daňových subjektů - nahrazen Pokynem D-219

 • Pokyn D - 6

  Nebylo publikováno

  Rozhodnutí podle § 96 odst. 2 písm. A) ZSDP - nevyměření a nevybrání DPH a SD - Neaktuální

 • Pokyn D - 14

  Nebylo publikováno

  Technická realizace převodu výnosu DPFO ZČ a FP do územních rozpočtů

 • Pokyn D - 19

  Finanční zpravodaj č. 5/93

  Rozhodnutí MF podle § 55 a zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č.35/1993 Sb.

 • Pokyn D - 21

  Finanční zpravodaj č. 5/93

  Opatření MF ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací

 • Pokyn D - 31

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  Pokyn o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zák. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 • Pokyn D - 32

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  Pokyn o prominutí příslušenství daně za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993 - Neaktuální

 • Pokyn D - 38

  Nebylo publikováno

  Zaúčtování plateb DZN u obecních úřadů

 • Pokyn D - 39

  Nebylo publikováno

  Pokyn o postupu při povolování posečkání daně a splátek na daň - Zrušen

 • Pokyn D - 40

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  Výklad ke zdaňování poplatníků uvedených v § 2 odst.3 a § 17 odst.5 z příjmů uvedených v § 22 odst.1 písm.d) bod 1 zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění zák. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb. a č. 157/1993 Sb. (tzv. licenční a jim podobné poplatky).

 • Pokyn D - 44

  Nebylo publikováno

  Aktuální pokyny k evidenci a správě daní

Aplikační služby