Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Místní poplatky

Informace k problematice mistnich poplatku.

Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona mohou obce vybírat místní poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, z ubytovací kapacity, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. Místní poplatky mají fakultativní povahu a povinnými se stávají až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou obce, neboť pouze obci přísluší rozhodovat, které poplatky na svém území zavede.

Zákon o místních poplatcích upravuje u jednotlivých místních poplatků předměty těchto poplatků, osoby poplatníků, základ poplatků, sazby poplatků, splatnost poplatků, osvobození popř. úlevy a následky nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši.

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad, který je oprávněn provádět celé poplatkové řízení, kterým se rozumí povinnost činit veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatkové subjekty, poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat. Působnost stanovená obecnímu úřadu je výkonem přenesené působnosti.

Aplikační služby