Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Legislativa

Zákony a vyhlášky, které se týkají problematiky oceňování majetku.
 • Zákon č. 151/1997 Sb. v anglickém znění

  o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
  s poslední aktualizací zákonem č. 296/2007 Sb.
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb.

  o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 450/2012 Sb. , - pracovní úplné znění
 • Vyhláška č. 412/2012 Sb.

  ze dne 16. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb. a ve znění vyhlášky č. 358/2011 Sb.

 • Vyhláška č. 3/2008 Sb.

  o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., - pracovní úplné znění
 • Vyhláška č. 358/2011 Sb.

  ze dne 22. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb. a ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb.

  o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb. - pracovní úplné znění

Aplikační služby