Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1993

 • Pokyn D - 1

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  K vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k dani z přidané hodnoty při přechodu na nový systém daně

 • Pokyn D - 10

  Finanční zpravodaj 2-3/1993, Cenový věstník 8/1993

  Neuplatnění nároku na odpočet daně - Neaktuální

 • Pokyn D - 15

  Finanční zpravodaj 5/1993, Cenový věstník 8/1993 a 12/1993, HN

  O uplatňování DPH při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu - Neaktuální

 • Pokyn D - 17

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz - nahrazen Pokynem D - 57

 • Pokyn D - 18

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob - nahrazen Pokynem D - 58

 • Pokyn D - 20

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  O uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku - nahrazen Pokynem D - 59, D - 113D - 169

 • Pokyn D - 22

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  Rozhodnutí MF podle ust.§ 55 odst.1 zák.337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (o prominutí DPH u věcí a nemovitostí pronajatých)

 • Pokyn D - 23

  Nebylo publikováno

  Rozhodnutí MF podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP o nevyměření a nevybrání DPH

 • Pokyn D - 25

  Finanční zpravodaj č. 6/93 Cenový věstník 15/93

  O uplatňování DPH u leasingu - nahrazen Pokynem D - 63

 • Pokyn D - 30

  Nebylo publikováno

  O uplatňování nároku na odpočet DPH u bytových družstev - Neaktuální

 • Pokyn D - 34

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 17/93

  O uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zem.majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových majetkových nároků v družstvech - nahrazen Pokynem D - 55, D - 64 

 • Pokyn D - 37

  Nebylo publikováno

  Postup pro ÚFO při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu - Neaktuální

 • Pokyn D - 42

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 23/93

  Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče - nahrazen Pokynem D - 182

 • Pokyn D - 43

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 23/93

  Uplatňování DPH u přepravy zboží a peněz v tuzemsku

 • Pokyn D - 49

  Finanční zpravodaj 9/1993, Cenový věstník 9/1993

  Uplatnění DPH u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1.1.1993 s ukončením záznamní lhůty po 1.1.1993 - Neaktuální

 • Pokyn D - 50

  Finanční zpravodaj 10-11/1993, Cenový věstník 32/1993

  Obvyklá cena pro účely stanovení základů DPH - Neaktuální

 • Pokyn D - 51

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 25/93

  Rozhodnutí o prominutí DPH při dovozu zboží

 • Pokyn D - 53

  Finanční zpravodaj č.12/93 Cenový věstník 2/94

  Uplatňování DPH u výkonů neveřejného ubytování - nahrazen Pokynem D - 102, D - 162

 • Pokyn D - 54

  Finanční zpravodaj č.12/93 Cenový věstník 2/94

  Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace - nahrazen Pokynem D - 101, D - 161

 • Pokyn D - 55

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 32/93

  Uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech - nahrazen Pokynem D - 64

 • Pokyn D - 57

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz - ruší Pokyn D - 17, nahrazen Pokynem D - 168

 • Pokyn D - 58

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob - ruší Pokyn D - 18, nahrazen Pokynem D - 168

 • Pokyn D - 59

  Finanční zpravodaj č.8/94 Cenový věstník 4/94

  Uplatňování DPH v v cestovním ruchu v tuzemsku - nahrazen Pokynem D - 113, D - 169

 • Pokyn D - 60

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  O uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování - nahrazen Pokynem D - 105, D - 166, D - 185

 • Pokyn D - 61

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  408/1994 CV.
  Pokyn D - 61 o uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby

Aplikační služby