Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2010

 • Pokyn D - 349

  (zrušen Pokynem č. MF-6)

  Pokyn D - 349, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

 • Pokyn D - 348

  O stanovení lhůt při správě daní

 • Pokyn D - 346

  10. 12. 2010

  Prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve věci zaokrouhlování podle § 146 daňového řádu

 • Pokyn D - 345

  Zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků

 • Pokyn D - 343

  k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009

 • Pokyn D - 340

  FZ č. 4/2010

  Pokyn D - 340 zrušuje pokyn D - 280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí

 • Pokyn D - 339

  FZ č. 4/2010

  Pokyn D - 339 zrušuje pokyn D - 279 o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí

 • Pokyn D - 334

  FZ č. 6/2010

  Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

 • Pokyn D - 333

  FZ č. 6/2010

  Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

 • Pokyn D - 332

  FZ č. 6/2010

  Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny

Aplikační služby