Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2009

 • Pokyn D - 349

  (zrušen Pokynem č. MF-6)

  Pokyn D - 349, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

 • Pokyn D - 337

  FZ č. 2/2010

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 336

  FZ č. 1/2010

  Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 330

  FZ č. 6/2009

  Kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a ZSDP

 • Pokyn D - 329

  FZ č. 6/2009

  K postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení

 • Pokyn D - 328

  FZ č. 6/2009

  Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

 • Pokyn D - 327

  FZ č. 6/2009

  Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

 • Pokyn D - 325

  FZ č. 5/2009

  Postup pro řešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útavů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

 • Pokyn D - 324

  FZ č. 4/2009

  Výklad pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob (§15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

 • Pokyn D - 323

  FZ č. 4/2009

  Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 322

  FZ č. 3/2009

  Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 321

  FZ č. 1-2/2009

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2008 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění.

 • Pokyn D - 320

  FZ č. 1-2/2009

  O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008

 • Sdělení ke zrušení Pokynu č. D - 108

  FZ č. 7/2009

  Zákonem č. 216/2009 Sb. byla s účinností od 20. 7. 2009 provedena změna zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), spočívající m.j. v doplnění ustanovení § 23 odstavec 4 o nové písmeno m)

   

Aplikační služby